Reset Password

Your search results

Chronionego krajobrazu Slunjčica

23. października 2020. by slrastoke

Obszar chronionego krajobrazu Slunjčica, będący częścią programu ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym NATURA 2000, jest zachowanym obszarem przyrodniczym, na którym tryb życia i wykorzystanie zasobów naturalnych stanowią wyjątkowe połączenie ludzkiej koegzystencji z naturą. Obszar ten jest zbiorem znaczących wartości historycznych, kulturowych i społecznych, i jako taki wpływa na zrównoważony rozwój miasta Slunj i szerszych okolic. Jego głównym zadaniem jest wypełnianie zasad zrównoważonego rozwoju i doprowadzenie do zharmonizowania potrzeby ochrony istniejących już gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk naturalnych na tym obszarze. Hasłem przewodnim działań NATURY 2000 jest zdanie „Ludzie i przyroda, a nie przyroda bez ludzi”.