Reset Password

Vaši rezultati pretrage

Značajni krajobraz Slunjčica

11. prosinca 2019. by slrastoke

Područje Značajnoga krajobraza Slunjčice, dio ekološke mreže NATURA 2000 od međunarodne važnosti, očuvano je prirodno područje u kojem način života i korištenje prirodnih dobara čine jedinstveni fenomen suživota čovjeka s prirodom. Područje je prepoznatljiva cjelina značajnih povijesnih, kulturnih i društvenih vrijednosti i kao takvo predvodi održivi razvoj na širem području grada Slunja. Slijedi načela održivog razvoja s ciljem usklađivanja potrebe zaštite postojećih biljnih i životinjskih vrsta i različitih staništa na ovom području. Motiv je djelovanja NATURE 2000 „Ljudi i priroda, ne priroda bez ljudi”.