Reset Password

Vaši rezultati pretrage

Za iznajmljivače

13. studenoga 2019. by slrastoke

 

Informacije o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Ove informacije namijenjene su građanima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području TZ grada Slunja i onima koji to planiraju postati. Vjerujemo da će vam biti od koristi i pomoći u vašem poslovanju. Preporučujemo da upoznate u cijelosti propisani pravni okvir, čije glavne odredbe donosimo u nastavku.

RJEŠENJE O ODOBRENJU IZNAJMLJIVANJA SOBA I APARTMANA I RJEŠENJA O KATEGORIZACIJI

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije. Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti):

  1. smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti

  2. smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu, s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina

  3. smještaja u objektu za robinzonski smještaj, do najviše deset smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti

  4. posluživanje doručka gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja.

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda.

Zahtjev za pružanje usluga u domaćinstvu se predaje u Upravni odjeli za gospodarstvo Karlovačke županije – ispostava Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9, 47240 Slunj, 047/777-767.

PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti i odjaviti boravak svakog gosta, putem informacijskog sustava na web stranici www.evisitor.hr. Potrebno je da obveznik osobno dođe u ured TZ grada Slunja po svoje pristupne podatke za eVisitor, uz obavezno predočenje identifikacijskog dokumenta, a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika, te svoj i obveznikov identifikacijski dokument. Također, eVisitor-u se može pristupiti putem vjerodajnica za eGrađani (u tom slučaju nisu potrebni pristupni podaci koje izdaje TZ).

Za sve one koji ne posjeduju potrebnu informatičku opremu (računalo, pametni telefon ili tablet uređaj), na raspolaganju su računala u prostorijama TZ-a na kojima se može izvršiti prijava i odjava turista.

Zakonska obveza prijave turista iz zemalja koje nisu članice EU Ministarstvu unutarnjih poslova (Zakon o strancima), automatski se ispunjava na način da MUP preuzima podatke iz sustava eVisitor.

POSLOVNE KNJIGE

CJENIK USLUGA

Iznajmljivač je dužan formirati cijenik usluga  i pridržavati se istaknutih cijena i vidno ga istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Cijene moraju biti izražene u eurima. CJENIK

RAČUN

Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji), a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.

Izgled računa nije propisan, važno je samo da sadrži sve navedene elemente. Račun se može pisati ručno u bloku koji možete kupiti u Narodnim novinama ili knjižarama. Nikad ne trgajte i ne kidajte račun ako se pogriješili već ga je dovoljno stornirati (prekrižiti i napisati preko njega STORNO).
 Račun ispisujete u dva primjerka. Jedan primjerak dajete gostu, a drugi ostaje uvašoj evidenciji.
 Također, možete sami kreirati račun na računalu (Word, Excel) te ga printati premapotrebama.

Važne napomene:
 Iznos na računu uvijek mora biti izražen u službenoj valuti, eurima.
 Cijena na računu i cjeniku mora biti jednaka.
 Iznos na računu ne smije biti veći od cijene koje su istaknute na cjeniku.
 Naplaćeni iznos može biti manji od onog na cjeniku. U tom slučaju morate “objasniti” zašto je iznos manji, (objašnjavamo popustom).
 Ako ste gostu odobrili popust, to mora biti iskazano na računu.
 Popust mora biti iskazan u eurima.
 Ako se račun uvećava zbog neke dodatne usluge, gost je morao biti unaprijed upoznat da mu se dodatna usluga posebno naplaćuje (korištenje klima uređaja, kućni ljubimac), ta usluga mora biti na cjeniku.

Izdavanje računa kada poslujemo s turističkom agencijom

Ako iznajmljivač posluje s turističkom agencijom, izdaje račun ovisno o tome što stoji u ugovoru koji je s njom potpisao. Ovisno o tome što piše u ugovoru, možete izdati račun agenciji i u tom slučaju niste obvezni gostu ispostaviti račun. To radi agencija u vaše ime.

Najčešće agencije rade “u Vaše ime” i “za Vaš račun”. U ovom slučaju agencija ispostavlja račun gostu, Vi ne ispostavljate račun ni gostu ni turističkoj agenciji. Agencija Vama za vašu evidenciju prosljeđuje kopiju računa koji je ispostavila gostu. Možete i Vi izdati račun gostu koji je došao putem agencije, ako je tako ugovoreno.

Kod poslovanja sa stranim agencijama koje obavljaju usluge posredovanja, portalima (Booking.com ili Airbnb) iznajmljivač izdaje račun ovisno o ugovoru s pojedinim portalom. Npr. kod portala Booking.com, ako iznajmljivač naplaćuje gostu uslugu smještaja, on mu izdaje račun. Ako iznajmljivač ima ugovor s portalom Booking.com po kojoj portal sve naplaćuje gostu, ali mu ne izdaje račun, iznajmljivač je dužan izdati gostu račun na ugovoreni iznos u koji je uključena i provizija portala. Iznos na računu upisuje se u knjigu Evidencija prometa.

EVIDENCIJA PROMETA

Propisani obrazac EP je evidencija izdanih računa u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine. Obrazac je moguće voditi ručno ili u eVisitoru. Obrazac-EP

POPIS GOSTIJU

Popisom gostiju smatra se popis turista koji se vodi za pojedinu fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu unutar eVisitor sustava. Ovaj popis automatski se kreira unutar eVisitor-a, a moguće ga je i dodatno pohraniti i/ili otisnuti.

NORMATIVI

Ako iznajmljivač pruža usluge prehrane, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.


OZNAČAVANJE OBJEKTA

Svim iznajmljivačima propisana je obveza nabave i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Ploče se naručuju izravno od proizvođača koji pribave prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta. Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva su (izvor: web stranica Ministarstva):

 1. Kordun – marketing d.o.o. – Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; prodaja-lav@kordun.hr

 2. Jaguar d.o.o. – Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; jaguarst6@gmail.com

 3. Binar d.o.o. – Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442; binar@st.htnet.hr

 4. Robi, obrt za usluge – Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; reklame.mikic@gmail.com

 5. Negras d.o.o. – Županićeva 6, 52440 Poreč; tel: 052/422-508; negras@inet.hr

 6. Tramax d.o.o. – Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split; tel: 021/548-808; info@tramax.hr

 7. Skripta tisak d.o.o. – F. Kuhača 12, 31000 Osijek; tel: 031/203-900, tisak@skripta.hr

 8. Condor B&B d.o.o. – Križine 8, 21000 Split; tel: 021/460-143, condor.split@gmail.com

 9. Signoprom d.o.o. – Rašenički put 10/5, Zagreb; tel: 01/3890-688, signoprom@signoprom.hr

Detaljnije upute OVDJE

 

FINANCIJSKE OBVEZE

 1. uplata paušala turističke pristojbe – do 31.7. ili u tri jednake rate: do 31.7., do 31.8. i do 30.9.

 2. uplata paušala turističke članarine – do 31.07. ili u tri jednake rate. do 31.7., do 31.8. i do 30.9.

 3. uplata paušala poreza na dohodak – u četiri jednake rate: do 31.3., do 30.6., do 30.9. i do 31.12

PAUŠAL TURISTIČKE PRISTOJBE

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj.

Za objekte u domaćinstvu i OPG-u u svim naseljima na području Grada slunja turistička pristojba iznosi:

                      46,45 eura (350,00 kn) – Smještaj u objektu u domaćinstvu – paušal po krevetu

                      66,36 eura (500,00 kn) – Smještaj u objektu u domaćinstvu vrste kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – paušal za svaku smještajnu jedinicu

 • podaci za uplatu turističke pristojbe:
  • PRIMATELJ: Turistička pristojba – Slunj
  • OPIS PLAĆANJA: turistička pristojba
  • MODEL I POZIV NA BROJ: HR67 OIB obveznika
  • ŽIRO RAČUN: HR7110010051740004747

Evidencija naplate paušala turističke pristojbe vodi se putem sustava eVisitor u kojem obveznici mogu preuzeti uplatnice za plaćanje.

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe 

 Kod pristojbe se plaća 100 % za glavne i pomoćne krevete (ako su navedeni u izreci rješenja), a kod članarine 100 % za glavne i 50 % pomoćne.

Obavještavamo vas kako je 27. svibnja 2022. u sustavu eVisitor pokrenut obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe  za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Turistička pristojba na području Grada Slunja iznosi 46,45 eura (350,00 kn) za krevet (glavni i pomoćni).

Sukladno čl. 12. obračun se radi za najveći broj kreveta/smještajnih jedinica koji je ostvaren u tekućoj godini u istoj općini/gradu.

Naplaćuje se godišnji paušal, tj. cijeli iznos paušala bez obzira na period u kojem je registriran kapacitet u kojem se obavlja gospodarska djelatnost (isti obračun za objekt koji posluje 1 dan i 12 mjeseci)

DATUM DOSPIJEĆA:

Turistička pristojba može se platiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine. Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor u kojem se i vodi evidencija. Turistička pristojba se uplaćuje prema mjestu nastanka obveze, a ne prema mjestu prebivališta.

NAPOMENA: OSLOBOĐENJE PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE VRIJEDILO JE SAMO U 2021. i 2020. godini (50 % na glavne krevete i 100 % na pomoćne)

RJEŠENJE O NASTAVKU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

Nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti propisan je 35. i 36. člankom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Županijski uredi nadležni za izdavanje rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti izjavljuju u rješenju temeljem kojeg članka se izdaje rješenje odnosno o kakvom postupku se radi.

U eVisitor sustav upisuju se podaci isključivo prema rješenjima koja su izdana od županijskih ureda i ostalih tijela nadležnih za izdavanje rješenja o kategorizaciji objekta i obavljanju ugostiteljske djelatnosti.

Turistička zajednica je dužna postupati sukladno rješenjima koje donose nadležna tijela/uredi s obzirom da je rješenje jedino relevantno budući da se istim utvrđuje ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju te ostali uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. U slučaju da nadležno tijelo/ured postupanjem po zahtjevu donese rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno članku 34. toga Zakona, dolazi do registracije objekta, a time i do zaduženja za taj objekt sukladno članku 4. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19., 32/20. i 42/20.), dok se u slučaju da nadležno tijelo/ured utvrdi nastavak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno članku 35. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, radi o nastavku obavljanja djelatnosti u istom objektu te stoga nema zaduženja.

NAPLATA KAMATA

Naplaćivanje kamata za dugovanja turističke pristojbe se počinju obračunavati od trenutka kada rješenje Državnog inspektorata postane izvršno. Kamate su iskazane u rješenju nadležnog tijela ili se računaju prema propisima za zatezne kamate. Kamate se računaju sve do trenutka uplate za predmetno dugovanje. Kamate se u sustavu eVisitor unose prema rješenju Državnog inspektorata putem unosa odobrenja/zaduženja. Nakon prvog unosa, kamata se nadalje redovito računa i unosi u eVisitor sustav (npr. svakog 1. i 15. dana u mjesecu).

 

TURISTIČKA ČLANARINA

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici propisuje sljedeće visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine:

 • Smještaj u domaćinstvu – po krevetu – 5,97 eur (45,00 kn)

 • Smještaj u domaćinstu u kampu, u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu – 10,62 eur (80,00 kn)

Paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%. Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31.7., 31.8 i 30.9.). Uplatnice za paušal turističke članarine dostupne su putem sustava eVisitor.

 • podaci za uplatu turističke članarine:

  • PRIMATELJ: Turistička članarina – Slunj

  • OPIS PLAĆANJA: turistička članarina za godinu

  • MODEL I POZIV NA BROJ: HR67 OIB obveznika

  • ŽIRO RAČUN: HR7110010051740027154

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi do 15. siječnja.

POREZ NA DOHODAK

Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti te svake eventualne izmjene odobrenja (obrazac RPO-1, dostupan na web stranicama Porezne uprave). Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima, a pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Porez se uplaćuje tromjesečno, na osnovu Rješenja Porezne uprave. Od 01.01.2020. svi iznajmljivači plaćaju porez na dohodak na isti račun, neovisno o mjestu prebivališta.

Odlukom o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu i smještajnoj jedinicu u objektu za robinzonski smještaj Grada Slunja propisani visina paušalnog poreza iznosi:

 • 26,55 eura (200,00 kn) po krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima Grada Slunja

Odlukom o porezima Grada Slunj (NN br. 128/17) prirez na porezu na dohodak za Grad Slunj je 5%. Osnovica za obračun prireza porezu na dohodak je iznos obračunatog poreza na dohodak. Porez na dohodak uvećan za prirez na porez na dohodak je 27,87 eura po krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima Grada Slunja.

 • podaci za uplatu poreza na dohodak:

  • PRIMATELJ: Grad Slunj – porez na dohodak

  • OPIS PLAĆANJA: porez na dohodak od iznajmljivanja

  • MODEL I POZIV NA BROJ: HR68 1511-OIB obveznika

  • ŽIRO RAČUN: HR4510010051740012005

PDV

Ukoliko iznajmljivač želi surađivati sa poreznim obveznicima iz EU (putničke agencije, platforme za oglašavanje i sl.) 15 dana prije početka primanja usluge dužan je zatražiti PDV identifikacijski broj. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Porezni obveznik iz EU na obavljenu uslugu neće obračunati PDV već to mora učiniti iznajmljivač. Ukoliko iznajmljivač posluje isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja (izvan EU) nije u obvezi zatražiti PDV identifikacijski broj, ali na obavljenu uslugu mora obračunati i platiti hrvatski PDV. Dodjela PDV identifikacijskog broja nije isto što i upis u registar obveznika PDV-a te se samom dodjelom PDV identifikacijskog broja iznajmljivač ne upisuje u registar obveznika PDV-a. Iznajmljivači koji surađuju s poreznim obveznicima iz EU obrazac PDV i obrazac PDV-S predaju elektroničkim putem uz vjerodajnicu sigurnosne razine 3 (primjerice mToken, Fina Soft certifikat, token/m-token uređaji banaka koje su povezane sa sustavom NIAS) ili vjerodajnicu sigurnosne razine 4 (primjerice eOI – elektronička osobna iskaznica, AKD certifikat, FinaCert RDC osobni i poslovni certifikati).

Iznajmljivači koji surađuju isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja obrazac PDV mogu podnijeti u papirnatom obliku.

Na primljenu uslugu potrebno je obračunati hrvatski PDV po stopi od 25%. Obrazac PDV  i Obrazac PDV-S​ treba podnijeti samo za obračunska razdoblja u kojoj je usluga primljena. Obrasci s nulom se ne podnose. Rok za podnošenje obrazaca je do 20. dana  u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dok je obveza plaćanja PDV-a do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (npr. do kraja veljače za siječanj). ​

 

Primanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije
 
Primanje usluga od poreznih obveznika iz trećih zemalja

 

Primanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije i iz trećih zemalja
Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu
Obveza PDV identifikacijskog broja Nema obveze PDV identifikacijskog broja Obveza PDV identifikacijskog broja
Predati PDV i PDV-S obrasce Predati PDV obrasce
Ne predaje se PDV-S
Predati PDV i PDV-S obrasce (u ovom slučaju u obrascu PDV-S iskazuje se samo usluga koju su obavili porezni obveznici iz država članica EU)

Primjer obračuna i popunjavanja obrazaca PDV i PDV-S

Upute za plaćanje PDV-a:

Iznos obračunatog PDV-a se uplaćuje u državni proračun.

 • IBAN primatelja: HR1210010051863000160
 • MODEL: HR68
 • Poziv na broj primatelja: 1201-OIB

Za više informacija o poreznim propisima sljedite link https://www.porezna-uprava.hr/Gradani/Stranice/Nekretnine/Najmodavac-soba-i-postelja-turistima.aspx

 

Kako dobiti iznos PDV-a

Jednostavno, iznos provizije pomnožite s 25% PDV-a.

Npr. iznos provizije je 300,00 eura.

 • 300×0,25=75
 • znači na iznos provizije od 300,00 eura plaćate 75,00 eura PDV-a

Npr. iznos provizije je 100,00 eura.

 • 100×0,025=25
 • zači na iznos provizije od 100,00 eura plaćate 25,00 eura PDV-a

 

KAKO PRIJAVITI PDV

Obračun i plaćanje PDV-a na proviziju stranih agencija i posrednika je obveza svakog iznajmljivača paušaliste. PDV možemo prijaviti koristeći knjigovodstvene usluge, usluge FINA-e ili ga možemo obračunati sami i podnijeti prijavu putem servisa e-Porezna. Bez obzira jeste li u sustavu PDV-a ili ne, ako primate uslugu iz EU dužni ste obračunati PDV i predati PDV-S obrazac Poreznoj upravi.

 

 

OSTALE OBVEZE

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:

 • omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak; u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka; OBRAZAC Podnošenje prigovora    OBRAZAC Podrnošenej prigovora ENG Evidencija-prigovora

 • u svakoj smještajnoj jedinici istaknuti evakuacijski plan na izlazu iz objekta (tlocrt jedinice sa naznačenim izlazom u slučaju opasnosti). Naljepnica „Izlaz“/„Exit“ nije obavezna i nije zamjena za evakuacijski plan; Primjer-evakuacijskog-plana

 • iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina;  obavijest_o_zabrani_usluzivanja_alkohola

 • osigurati kutiju prve pomoći – ne mora biti u svakom apartmanu, ali mora biti na mjestu dostupnom svim gostima u objektu;

REKATEGORIZACIJA PRIVATNOG SMJEŠTAJA

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje rekategorizaciju obiteljskog smještaja za iznajmljivače koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1.9.2007. godine. Oni su dužni podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama novog Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, a u sljedećim rokovima:

  • do 08.04.2022., ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31.12.2000.

  • do 08.04.2023., ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1.1.2001. do 31.12.2004.

  • do 08.04.2024., ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1.1.2005. do 31.8.2007.

(Prethodno određeni rokovi produženi su izmjenama zakona uslijed pandemije Covid-19). Iznajmljivači koji ne izvrše rekategorizaciju nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.

PRAVNI OKVIR

 

BRIGA ZA GOSTA

 • Osim što gost boravi u apartmanu njega zanimaju atrakcije i događanja u užoj i široj okolici.Info mapa  Kalendar događanja_ENGKalendar događanja_HRV
 • Za privatne iznajmljivače s uslugom smještaja u domaćinstvima nije propisana obveza isticanja kućnog reda. Ipak, iako je  kao obveza za domaćine “ispao” iz propisa, on nas zapravo štiti od neugodnih situacija i rasprava u koje bismo, bez njega, lako mogli upasti s gostima.  Kućni red

 • Više o dobroj paraksi u ugostiteljstvu i turizmu možete saznati iz priručnika Briga-o-gostu

TZ Grada Slunja nudi svim iznajmljivačima besplatno promoviranje na internet stranici (www.slunj-rastoke.hr).

Potrebni su sljedeći podaci za oglašavanje: Ime objekta (ili ime vlasnika), tip smještajnog objekta (app, kuća za odmor, sobe), adresa, broj ležaja (registriranih i pomoćnih), kontakt podaci (broj telefona i/li mobitela, e-mail, adresu vlastite web stranice ako imate). Ovi navedeni podaci su osnovni. Vi nam svakako možete i preporučamo da nam javite i kakva je sveukupna ponuda (bazen, najam bicikla, doručak na upit, stol za stolni tenis ili mogućnost igranja kakvog drugog sporta, dozvoljeni kućni ljubimci (boksevi za pse?), roštilj, itd.). Za bolju i potpunu prezentaciju, molimo vas da nam pošaljete i nekoliko reprezentativnih slika objekta.

Zakonske obveze

 

Informacije o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu

Ove informacije namijenjene su građanima koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu na području TZ grada Slunja i onima koji to planiraju postati. Vjerujemo da će vam biti od koristi i pomoći u vašem poslovanju. Preporučujemo da upoznate u cijelosti propisani pravni okvir, čije glavne odredbe donosimo u nastavku.

RJEŠENJE O ODOBRENJU IZNAJMLJIVANJA SOBA I APARTMANA I RJEŠENJA O KATEGORIZACIJI

Ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba državljanin Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije. Ugostiteljskim uslugama u domaćinstvu smatraju se sljedeće ugostiteljske usluge (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti):

  1. smještaj u sobi, apartmanu i kući za odmor, do najviše deset soba, odnosno 20 kreveta, u koji broj se ne ubrajaju pomoćni kreveti

  2. smještaja u kampu i/ili kamp-odmorištu, s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina

  3. smještaja u objektu za robinzonski smještaj, do najviše deset smještajnih jedinica odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti

  4. posluživanje doručka gostima kojima iznajmljivač pruža usluge smještaja.

Za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, iznajmljivač je dužan ishoditi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu od nadležnog ureda.

Zahtjev za pružanje usluga u domaćinstvu se predaje u Upravni odjeli za gospodarstvo Karlovačke županije – ispostava Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 9, 47240 Slunj, 047/777-767.

PRIJAVA I ODJAVA GOSTIJU TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

Iznajmljivač je dužan u roku od 24 sata prijaviti i odjaviti boravak svakog gosta, putem informacijskog sustava na web stranici www.evisitor.hr. Potrebno je da obveznik osobno dođe u ured TZ grada Slunja po svoje pristupne podatke za eVisitor, uz obavezno predočenje identifikacijskog dokumenta, a u slučaju da podatke preuzima opunomoćena osoba, mora imati pisanu punomoć od ovlaštene osobe, ovjerenu od javnog bilježnika, te svoj i obveznikov identifikacijski dokument. Također, eVisitor-u se može pristupiti putem vjerodajnica za eGrađani (u tom slučaju nisu potrebni pristupni podaci koje izdaje TZ).

Za sve one koji ne posjeduju potrebnu informatičku opremu (računalo, pametni telefon ili tablet uređaj), na raspolaganju su računala u prostorijama TZ-a na kojima se može izvršiti prijava i odjava turista.

Zakonska obveza prijave turista iz zemalja koje nisu članice EU Ministarstvu unutarnjih poslova (Zakon o strancima), automatski se ispunjava na način da MUP preuzima podatke iz sustava eVisitor.

POSLOVNE KNJIGE

CJENIK USLUGA

Iznajmljivač je dužan formirati cijenik usluga  i pridržavati se istaknutih cijena i vidno ga istaknuti u svakoj smještajnoj jedinici. Cijene moraju biti izražene u eurima. CJENIK

RAČUN

Račun za izvršenu uslugu izdaje se platitelju usluge (gostu ili turističkoj agenciji), a mora sadržavati iznos sa cjenika pomnožen s brojem dana boravka, ime i OIB nositelja Rješenja. Račun mora sadržavati i eventualni odobreni popust. Jednu kopiju računa iznajmljivač zadržava za sebe.

Izgled računa nije propisan, važno je samo da sadrži sve navedene elemente. Račun se može pisati ručno u bloku koji možete kupiti u Narodnim novinama ili knjižarama. Nikad ne trgajte i ne kidajte račun ako se pogriješili već ga je dovoljno stornirati (prekrižiti i napisati preko njega STORNO).
 Račun ispisujete u dva primjerka. Jedan primjerak dajete gostu, a drugi ostaje uvašoj evidenciji.
 Također, možete sami kreirati račun na računalu (Word, Excel) te ga printati premapotrebama.

Važne napomene:
 Iznos na računu uvijek mora biti izražen u službenoj valuti, eurima.
 Cijena na računu i cjeniku mora biti jednaka.
 Iznos na računu ne smije biti veći od cijene koje su istaknute na cjeniku.
 Naplaćeni iznos može biti manji od onog na cjeniku. U tom slučaju morate “objasniti” zašto je iznos manji, (objašnjavamo popustom).
 Ako ste gostu odobrili popust, to mora biti iskazano na računu.
 Popust mora biti iskazan u eurima.
 Ako se račun uvećava zbog neke dodatne usluge, gost je morao biti unaprijed upoznat da mu se dodatna usluga posebno naplaćuje (korištenje klima uređaja, kućni ljubimac), ta usluga mora biti na cjeniku.

Izdavanje računa kada poslujemo s turističkom agencijom

Ako iznajmljivač posluje s turističkom agencijom, izdaje račun ovisno o tome što stoji u ugovoru koji je s njom potpisao. Ovisno o tome što piše u ugovoru, možete izdati račun agenciji i u tom slučaju niste obvezni gostu ispostaviti račun. To radi agencija u vaše ime.

Najčešće agencije rade “u Vaše ime” i “za Vaš račun”. U ovom slučaju agencija ispostavlja račun gostu, Vi ne ispostavljate račun ni gostu ni turističkoj agenciji. Agencija Vama za vašu evidenciju prosljeđuje kopiju računa koji je ispostavila gostu. Možete i Vi izdati račun gostu koji je došao putem agencije, ako je tako ugovoreno.

Kod poslovanja sa stranim agencijama koje obavljaju usluge posredovanja, portalima (Booking.com ili Airbnb) iznajmljivač izdaje račun ovisno o ugovoru s pojedinim portalom. Npr. kod portala Booking.com, ako iznajmljivač naplaćuje gostu uslugu smještaja, on mu izdaje račun. Ako iznajmljivač ima ugovor s portalom Booking.com po kojoj portal sve naplaćuje gostu, ali mu ne izdaje račun, iznajmljivač je dužan izdati gostu račun na ugovoreni iznos u koji je uključena i provizija portala. Iznos na računu upisuje se u knjigu Evidencija prometa.

EVIDENCIJA PROMETA

Propisani obrazac EP je evidencija izdanih računa u koji se upisuju svi računi bez obzira jesu li naplaćeni. Obrazac se zaključuje na kraju svake godine. Obrazac je moguće voditi ručno ili u eVisitoru. Obrazac-EP

POPIS GOSTIJU

Popisom gostiju smatra se popis turista koji se vodi za pojedinu fizičku osobu koja pruža usluge smještaja u domaćinstvu unutar eVisitor sustava. Ovaj popis automatski se kreira unutar eVisitor-a, a moguće ga je i dodatno pohraniti i/ili otisnuti.

NORMATIVI

Ako iznajmljivač pruža usluge prehrane, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak, i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu.


OZNAČAVANJE OBJEKTA

Svim iznajmljivačima propisana je obveza nabave i isticanja standardiziranih ploča za označavanje vrste i kategorije objekta. Ploče se naručuju izravno od proizvođača koji pribave prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta. Proizvođači koji imaju suglasnost Ministarstva su (izvor: web stranica Ministarstva):

 1. Kordun – marketing d.o.o. – Matka Laginje 10, 47000 Karlovac; tel: 047 645 561 ; prodaja-lav@kordun.hr

 2. Jaguar d.o.o. – Hrvojeva 6, 21000 Split; tel: 021 343 888 ; jaguarst6@gmail.com

 3. Binar d.o.o. – Livanjska 12, 21000 Split; tel: 021 344 442; binar@st.htnet.hr

 4. Robi, obrt za usluge – Put Nina 129a, 23000 Zadar; tel: 023 220 655 ; reklame.mikic@gmail.com

 5. Negras d.o.o. – Županićeva 6, 52440 Poreč; tel: 052/422-508; negras@inet.hr

 6. Tramax d.o.o. – Mažuranićevo šetalište 26, 21000 Split; tel: 021/548-808; info@tramax.hr

 7. Skripta tisak d.o.o. – F. Kuhača 12, 31000 Osijek; tel: 031/203-900, tisak@skripta.hr

 8. Condor B&B d.o.o. – Križine 8, 21000 Split; tel: 021/460-143, condor.split@gmail.com

 9. Signoprom d.o.o. – Rašenički put 10/5, Zagreb; tel: 01/3890-688, signoprom@signoprom.hr

Detaljnije upute OVDJE

 

FINANCIJSKE OBVEZE

 1. uplata paušala turističke pristojbe – do 31.7. ili u tri jednake rate: do 31.7., do 31.8. i do 30.9.

 2. uplata paušala turističke članarine – do 31.07. ili u tri jednake rate. do 31.7., do 31.8. i do 30.9.

 3. uplata paušala poreza na dohodak – u četiri jednake rate: do 31.3., do 30.6., do 30.9. i do 31.12

PAUŠAL TURISTIČKE PRISTOJBE

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u plaćaju godišnji paušalni iznos turističke pristojbe za svaki krevet (glavni i pomoćni) i smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj.

Za objekte u domaćinstvu i OPG-u u svim naseljima na području Grada slunja turistička pristojba iznosi:

                      46,45 eura (350,00 kn) – Smještaj u objektu u domaćinstvu – paušal po krevetu

                      66,36 eura (500,00 kn) – Smještaj u objektu u domaćinstvu vrste kamp, kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – paušal za svaku smještajnu jedinicu

 • podaci za uplatu turističke pristojbe:
  • PRIMATELJ: Turistička pristojba – Slunj
  • OPIS PLAĆANJA: turistička pristojba
  • MODEL I POZIV NA BROJ: HR67 OIB obveznika
  • ŽIRO RAČUN: HR7110010051740004747

Evidencija naplate paušala turističke pristojbe vodi se putem sustava eVisitor u kojem obveznici mogu preuzeti uplatnice za plaćanje.

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe 

 Kod pristojbe se plaća 100 % za glavne i pomoćne krevete (ako su navedeni u izreci rješenja), a kod članarine 100 % za glavne i 50 % pomoćne.

Obavještavamo vas kako je 27. svibnja 2022. u sustavu eVisitor pokrenut obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe  za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Turistička pristojba na području Grada Slunja iznosi 46,45 eura (350,00 kn) za krevet (glavni i pomoćni).

Sukladno čl. 12. obračun se radi za najveći broj kreveta/smještajnih jedinica koji je ostvaren u tekućoj godini u istoj općini/gradu.

Naplaćuje se godišnji paušal, tj. cijeli iznos paušala bez obzira na period u kojem je registriran kapacitet u kojem se obavlja gospodarska djelatnost (isti obračun za objekt koji posluje 1 dan i 12 mjeseci)

DATUM DOSPIJEĆA:

Turistička pristojba može se platiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine. Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor u kojem se i vodi evidencija. Turistička pristojba se uplaćuje prema mjestu nastanka obveze, a ne prema mjestu prebivališta.

NAPOMENA: OSLOBOĐENJE PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE VRIJEDILO JE SAMO U 2021. i 2020. godini (50 % na glavne krevete i 100 % na pomoćne)

RJEŠENJE O NASTAVKU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

Nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti propisan je 35. i 36. člankom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Županijski uredi nadležni za izdavanje rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti izjavljuju u rješenju temeljem kojeg članka se izdaje rješenje odnosno o kakvom postupku se radi.

U eVisitor sustav upisuju se podaci isključivo prema rješenjima koja su izdana od županijskih ureda i ostalih tijela nadležnih za izdavanje rješenja o kategorizaciji objekta i obavljanju ugostiteljske djelatnosti.

Turistička zajednica je dužna postupati sukladno rješenjima koje donose nadležna tijela/uredi s obzirom da je rješenje jedino relevantno budući da se istim utvrđuje ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju te ostali uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. U slučaju da nadležno tijelo/ured postupanjem po zahtjevu donese rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno članku 34. toga Zakona, dolazi do registracije objekta, a time i do zaduženja za taj objekt sukladno članku 4. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19., 32/20. i 42/20.), dok se u slučaju da nadležno tijelo/ured utvrdi nastavak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno članku 35. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, radi o nastavku obavljanja djelatnosti u istom objektu te stoga nema zaduženja.

NAPLATA KAMATA

Naplaćivanje kamata za dugovanja turističke pristojbe se počinju obračunavati od trenutka kada rješenje Državnog inspektorata postane izvršno. Kamate su iskazane u rješenju nadležnog tijela ili se računaju prema propisima za zatezne kamate. Kamate se računaju sve do trenutka uplate za predmetno dugovanje. Kamate se u sustavu eVisitor unose prema rješenju Državnog inspektorata putem unosa odobrenja/zaduženja. Nakon prvog unosa, kamata se nadalje redovito računa i unosi u eVisitor sustav (npr. svakog 1. i 15. dana u mjesecu).

 

TURISTIČKA ČLANARINA

Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici propisuje sljedeće visine godišnjeg paušalnog iznosa članarine:

 • Smještaj u domaćinstvu – po krevetu – 5,97 eur (45,00 kn)

 • Smještaj u domaćinstu u kampu, u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj – za svaku smještajnu jedinicu – 10,62 eur (80,00 kn)

Paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%. Godišnji paušalni iznos turističke članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka (dospijevaju 31.7., 31.8 i 30.9.). Uplatnice za paušal turističke članarine dostupne su putem sustava eVisitor.

 • podaci za uplatu turističke članarine:

  • PRIMATELJ: Turistička članarina – Slunj

  • OPIS PLAĆANJA: turistička članarina za godinu

  • MODEL I POZIV NA BROJ: HR67 OIB obveznika

  • ŽIRO RAČUN: HR7110010051740027154

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na OPG-u dostavljaju nadležnoj Poreznoj upravi posebni Obrazac TZ 2. Obrazac TZ 2 podnosi se nadležnoj Poreznoj upravi do 15. siječnja.

POREZ NA DOHODAK

Radi evidencije u registru poreznih obveznika, Poreznoj upravi dužni su se prijaviti svi iznajmljivači nakon ishođenja odobrenja za obavljanje djelatnosti te svake eventualne izmjene odobrenja (obrazac RPO-1, dostupan na web stranicama Porezne uprave). Porez na dohodak plaća se prema registriranim osnovnim krevetima, a pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa poreza. Porez se uplaćuje tromjesečno, na osnovu Rješenja Porezne uprave. Od 01.01.2020. svi iznajmljivači plaćaju porez na dohodak na isti račun, neovisno o mjestu prebivališta.

Odlukom o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu i smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu i smještajnoj jedinicu u objektu za robinzonski smještaj Grada Slunja propisani visina paušalnog poreza iznosi:

 • 26,55 eura (200,00 kn) po krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima Grada Slunja

Odlukom o porezima Grada Slunj (NN br. 128/17) prirez na porezu na dohodak za Grad Slunj je 5%. Osnovica za obračun prireza porezu na dohodak je iznos obračunatog poreza na dohodak. Porez na dohodak uvećan za prirez na porez na dohodak je 27,87 eura po krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima Grada Slunja.

 • podaci za uplatu poreza na dohodak:

  • PRIMATELJ: Grad Slunj – porez na dohodak

  • OPIS PLAĆANJA: porez na dohodak od iznajmljivanja

  • MODEL I POZIV NA BROJ: HR68 1511-OIB obveznika

  • ŽIRO RAČUN: HR4510010051740012005

PDV

Ukoliko iznajmljivač želi surađivati sa poreznim obveznicima iz EU (putničke agencije, platforme za oglašavanje i sl.) 15 dana prije početka primanja usluge dužan je zatražiti PDV identifikacijski broj. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a (Obrazac P-PDV) radi dodjele PDV identifikacijskog broja podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Porezni obveznik iz EU na obavljenu uslugu neće obračunati PDV već to mora učiniti iznajmljivač. Ukoliko iznajmljivač posluje isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja (izvan EU) nije u obvezi zatražiti PDV identifikacijski broj, ali na obavljenu uslugu mora obračunati i platiti hrvatski PDV. Dodjela PDV identifikacijskog broja nije isto što i upis u registar obveznika PDV-a te se samom dodjelom PDV identifikacijskog broja iznajmljivač ne upisuje u registar obveznika PDV-a. Iznajmljivači koji surađuju s poreznim obveznicima iz EU obrazac PDV i obrazac PDV-S predaju elektroničkim putem uz vjerodajnicu sigurnosne razine 3 (primjerice mToken, Fina Soft certifikat, token/m-token uređaji banaka koje su povezane sa sustavom NIAS) ili vjerodajnicu sigurnosne razine 4 (primjerice eOI – elektronička osobna iskaznica, AKD certifikat, FinaCert RDC osobni i poslovni certifikati).

Iznajmljivači koji surađuju isključivo s poreznim obveznicima iz trećih zemalja obrazac PDV mogu podnijeti u papirnatom obliku.

Na primljenu uslugu potrebno je obračunati hrvatski PDV po stopi od 25%. Obrazac PDV  i Obrazac PDV-S​ treba podnijeti samo za obračunska razdoblja u kojoj je usluga primljena. Obrasci s nulom se ne podnose. Rok za podnošenje obrazaca je do 20. dana  u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dok je obveza plaćanja PDV-a do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (npr. do kraja veljače za siječanj). ​

 

Primanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije
 
Primanje usluga od poreznih obveznika iz trećih zemalja

 

Primanje usluga od poreznih obveznika iz drugih država članica Europske unije i iz trećih zemalja
Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu Obračunati i platiti hrvatski PDV na primljenu uslugu
Obveza PDV identifikacijskog broja Nema obveze PDV identifikacijskog broja Obveza PDV identifikacijskog broja
Predati PDV i PDV-S obrasce Predati PDV obrasce
Ne predaje se PDV-S
Predati PDV i PDV-S obrasce (u ovom slučaju u obrascu PDV-S iskazuje se samo usluga koju su obavili porezni obveznici iz država članica EU)

Primjer obračuna i popunjavanja obrazaca PDV i PDV-S

Upute za plaćanje PDV-a:

Iznos obračunatog PDV-a se uplaćuje u državni proračun.

 • IBAN primatelja: HR1210010051863000160
 • MODEL: HR68
 • Poziv na broj primatelja: 1201-OIB

Za više informacija o poreznim propisima sljedite link https://www.porezna-uprava.hr/Gradani/Stranice/Nekretnine/Najmodavac-soba-i-postelja-turistima.aspx

 

Kako dobiti iznos PDV-a

Jednostavno, iznos provizije pomnožite s 25% PDV-a.

Npr. iznos provizije je 300,00 eura.

 • 300×0,25=75
 • znači na iznos provizije od 300,00 eura plaćate 75,00 eura PDV-a

Npr. iznos provizije je 100,00 eura.

 • 100×0,025=25
 • zači na iznos provizije od 100,00 eura plaćate 25,00 eura PDV-a

 

KAKO PRIJAVITI PDV

Obračun i plaćanje PDV-a na proviziju stranih agencija i posrednika je obveza svakog iznajmljivača paušaliste. PDV možemo prijaviti koristeći knjigovodstvene usluge, usluge FINA-e ili ga možemo obračunati sami i podnijeti prijavu putem servisa e-Porezna. Bez obzira jeste li u sustavu PDV-a ili ne, ako primate uslugu iz EU dužni ste obračunati PDV i predati PDV-S obrazac Poreznoj upravi.

 

 

OSTALE OBVEZE

Građanin koji pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu dužan je:

 • omogućiti gostu podnošenje pisanog prigovora u objektu i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak; u objektu vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora, u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora te voditi i čuvati evidenciju prigovora gostiju godinu dana od dana primitka; OBRAZAC Podnošenje prigovora    OBRAZAC Podrnošenej prigovora ENG Evidencija-prigovora

 • u svakoj smještajnoj jedinici istaknuti evakuacijski plan na izlazu iz objekta (tlocrt jedinice sa naznačenim izlazom u slučaju opasnosti). Naljepnica „Izlaz“/„Exit“ nije obavezna i nije zamjena za evakuacijski plan; Primjer-evakuacijskog-plana

 • iznajmljivaču je zabranjeno usluživanje, odnosno dopuštanje konzumiranja alkoholnih pića, drugih pića i/ili napitaka koji sadržavaju alkohol u objektu osobama mlađim od 18 godina, uz obvezu na vidljivom mjestu u objektu istaknuti oznaku o zabrani njihovog usluživanja, odnosno konzumiranja osobama mlađim od 18 godina;  obavijest_o_zabrani_usluzivanja_alkohola

 • osigurati kutiju prve pomoći – ne mora biti u svakom apartmanu, ali mora biti na mjestu dostupnom svim gostima u objektu;

REKATEGORIZACIJA PRIVATNOG SMJEŠTAJA

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti propisuje rekategorizaciju obiteljskog smještaja za iznajmljivače koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu temeljem rješenja o odobrenju izdanih do 1.9.2007. godine. Oni su dužni podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno odredbama novog Zakona i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, a u sljedećim rokovima:

  • do 08.04.2022., ako su rješenje o odobrenju ishodili do 31.12.2000.

  • do 08.04.2023., ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1.1.2001. do 31.12.2004.

  • do 08.04.2024., ako su rješenje o odobrenju ishodili u razdoblju od 1.1.2005. do 31.8.2007.

(Prethodno određeni rokovi produženi su izmjenama zakona uslijed pandemije Covid-19). Iznajmljivači koji ne izvrše rekategorizaciju nastavljaju pružati ugostiteljske usluge, ali gube pravo isticati oznaku za kategoriju (zvjezdice) na objektu u kojem pružaju ugostiteljske usluge i u promidžbenim materijalima.

PRAVNI OKVIR

 

BRIGA ZA GOSTA

 • Osim što gost boravi u apartmanu njega zanimaju atrakcije i događanja u užoj i široj okolici.Info mapa  Kalendar događanja_ENGKalendar događanja_HRV
 • Za privatne iznajmljivače s uslugom smještaja u domaćinstvima nije propisana obveza isticanja kućnog reda. Ipak, iako je  kao obveza za domaćine “ispao” iz propisa, on nas zapravo štiti od neugodnih situacija i rasprava u koje bismo, bez njega, lako mogli upasti s gostima.  Kućni red

 • Više o dobroj paraksi u ugostiteljstvu i turizmu možete saznati iz priručnika Briga-o-gostu
Promocija

TZ Grada Slunja nudi svim iznajmljivačima besplatno promoviranje na internet stranici (www.slunj-rastoke.hr).

Potrebni su sljedeći podaci za oglašavanje: Ime objekta (ili ime vlasnika), tip smještajnog objekta (app, kuća za odmor, sobe), adresa, broj ležaja (registriranih i pomoćnih), kontakt podaci (broj telefona i/li mobitela, e-mail, adresu vlastite web stranice ako imate). Ovi navedeni podaci su osnovni. Vi nam svakako možete i preporučamo da nam javite i kakva je sveukupna ponuda (bazen, najam bicikla, doručak na upit, stol za stolni tenis ili mogućnost igranja kakvog drugog sporta, dozvoljeni kućni ljubimci (boksevi za pse?), roštilj, itd.). Za bolju i potpunu prezentaciju, molimo vas da nam pošaljete i nekoliko reprezentativnih slika objekta.