Reset Password

Vaši rezultati pretrage

Šum povijesti

30. listopada 2019. by slrastoke

1.RIMSKO DOBA: (do 476 godine)
(CRVENI RATNI PERIOD GENERALNE VREMENSKE LINIJE)
GORNJI OPĆI DIO:
– nedovoljno istraženo;
– Slunj pripada području naseljenom Japodima koji nastanjuju ovo područje od 9 st pne
a koja dolazi pod vlast Rima u području provincije Ilirik;
– U okolici Slunja pronađen je rimski novac;
DONJI DIO SA DOGAĐAJIMA (POVEZNICA SA ZONAMA):
-Rimski vođa Germanik Julije Cezar(15 p.n.e- 19 n.e.) – napao japudski grad Splaunum ili Splonum, pretpostavke su da je to današnji Slunj;

2.HRVATSKA IZMEĐU BIZANTA I FRANAČKOG CARSTVA I VRIJEME HRVATSKIH VLADARA (477- 1097)
(CRVENI RATNI PERIOD GENERALNE VREMENSKE LINIJE)
GORNJI OPĆI DIO:
– Sukobi Bizanta i Franaka za prevlast ovim područjem;
– Konstantne borbe za prevlast između hrvatskih plemićkih dinastija;
– Pokraj Slunja prolazi najbliža veza između Panonske i Jadranske (Dalmatinske) Hrvatske.
DONJI DIO SA DOGAĐAJIMA (POVEZNICA SA ZONAMA):
– Sukob posljednjeg Hrvatskog kralja Petra Svačića i Ugarskog kralja Kolomana na širem području Slunja;
– 1322 g mađarsko-hrvatski kralj Karlo Robert poveljom darovao Friedrichu III Frankopanu župu Drežnik sa gradom Slunjem;

3. PERSONALNA UNIJA SA UGARSKOM (1102- 1526)
(CRVENI RATNI PERIOD GENERALNE VREMENSKE LINIJE)
GORNJI OPĆI DIO:
– Prvi zajednički, UgarskO-hrvatski kralj Koloman uvodi feudalno ustrojstvo,
– Česti mongolski upadi i pustošenja ovih krajeva;
– Početak rata sa Osmanlijama;
DONJI DIO SA DOGAĐAJIMA (POVEZNICA SA ZONAMA):
– 1322 mađarsko-hrvatski kralj Karlo Robert poveljom darovao Friedrichu III Frankopanu župu Drežnik sa gradom Slunjem; (ZONA 2-TABLA10)
-1390 isprava kojom krčki knez Ivan daje Slunj u zakup knezu Pavlu Zrinskomu (ZONA 2-TABLA10);
-1449 Slunj prelazi u ruke kneza Dujma Frankopana od kojeg će poteći slavna loza Frankopana Slunjskih (ZONA 2 –TABLA2)
1493- prvi prodori Osmanlija na ovo područje

4. HABSBURGOVCI( 1527-1818)
(CRVENI RATNI PERIOD GENERALNE VREMENSKE LINIJE)
GORNJI OPĆI DIO:
– Područje Slunja dio je Vojne krajine, pogranično područje Habsburške monarhije, isprva organizirano kao obrambeni pojas protiv Osmanlija koje radi dugotrajnog ratovanja postaje golema ratna provincija;
– 1527 godine Hrvatska pristupa Habsburškoj monarhiji, uz obvezu novog kralja Ferdinanda za pomoć obrani sa 1000 konjanika i 200 pješaka. Kralj se nije držao dane rileči;
– Gradnja utvrđenih gradova duž cijele granice i niz stoljeća krvavih ratova sa Osmanlijama;
– Nedovoljno razumijevanje ratne situacije i slaba pomoć Beča u obrani od Osmanlija;
DONJI DIO SA DOGAĐAJIMA (POVEZNICA SA ZONAMA):
– 1572 smrt Franje Slunjskog Frankopana i kraj loze Frankopana, vladara Slunja (ZONA 2-TABLA 9)
– 1578 Osmanlije prvi put osvajaju Slunj;
– do 1699 i mira u Karlovcu uzmeđu Osmanskog carstva i Austrije, Slunj pripada području “ničije zemlje”, opustošenom kraj sa stalnim ratnim provalama od strane Osmanlija; (ZONA 2- TABLA1);
-1746 –reforma Vojne Krajine, Slunj postaje vojno središte ovog područja sa Slunjskom regimentom koja obuhvaća 64 naselja iz kojeg se upravlja obranom od Osmanlija;

5. FRANCUSKA VLADAVINA (1810-1813)
(PLAVI MIRNI PERIOD GENERALNE VREMENSKE LINIJE)
GORNJI OPĆI DIO:
Kratkotrajna francuska vladavina pod upravom Maršala Marmonta, doba mira i revolucionarnih društveno političkih promjena i velikih ulaganja u infrastrukturu;
DONJI DIO SA DOGAĐAJIMA (POVEZNICA SA ZONAMA):
– gradi se Napoleonov magazin i uvode društvene promjene (ZONA 2-TABLA11)
– gradi se most (ZONA 1- TABLA 15)
– uređuju se Mlinovi koji postaju stambene cjeline , a Rastoke postaju naseljeno mjesto (ZONA 1-TABLA 16);

6. HABSBURGOVCI( 1814-1918)
(PLAVI MIRNI PERIOD GENERALNE VREMENSKE LINIJE)
GORNJI OPĆI DIO:
-Ponovno nametanje centralističke vladavine iz Beča i njemačkog jezika;
-Vrijeme polaganog oporavka Slunja, nastavak gradnje cesta, mostova i škola
-Unatoč stabilizaciji granica sa Osmanskim carstvom, Slunj ostaje područje “vječitih vojnika” sa kojega se regrutiraju borci za ratove u Italiji, Rajni, Pruskoj i Rusiji;
Doba koje završava Prvim svjetskim ratom u kojem se na strani Austrije broje brojni Slunjani;

DONJI DIO SA DOGAĐAJIMA (POVEZNICA SA ZONAMA):
– 1876 osniva se Građanska (viša) škola u Slunju; (ZONA 5-TABLA4)
– 1874- 1892 zasađuje se šuma Jelvik kod Korane (ZONA3)
– 1881- Ukida se Vojna krajina i pripaja građanskoj Hrvatskoj;

7. KRALJEVSTVO SRBA, HRVATA I SLOVENACA – KRALJEVINA JUGOSLAVIJA (1918-1941)
(PLAVI MIRNI PERIOD GENERALNE VREMENSKE LINIJE)
GORNJI OPĆI DIO:
– Ulazak Hrvatske u neravnopravnu uniju i daljnja borba za jednakost svih naroda protiv srpske hegemonije;
DONJI DIO – NIŠTA ZA PRIKAZAT

8. NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA (1941-1945)
(CRVENI RATNI PERIOD GENERALNE VREMENSKE LINIJE)
GORNJI OPĆI DIO:
– Svrstavanje većeg dijela današnje Hrvatske, kao kvislinške tvorevine, na stranu nacističke Njemačke za vrijeme drugog svjetskog rata.
– Na području Slunja, koji opravdava karakter kraja “vječnih vojnika” vode se najžešće borbe antifašista za oslobođenje od nacističkih okupatora;
– Ovaj kraj je od 1942 do kraja rata, sa kratkim prekidima, bio oslobođeno područje, a Slunj i Rastoke su veliko stjecište velikog broja kulturnih, političkih i društvenih antifašističkih radnika koji nisu priznavali NDH;
DONJI DIO SA DOGAĐAJIMA (POVEZNICA SA ZONAMA):
– 1943 u Slunju je trebala biti održana Osnivačka skupština ZAVNOH-a (antifašističke vlade), ali je odgođena zbog neprijateljske ofenzive i u mjesto toga se održala u obližnjem Otočcu;
– 1944 proljeće, Slunj postaje centar ZAVNOHa

9. SOCIJALISTIČKA FEDERATIVNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA (1945-1991)
(PLAVI MIRNI PERIOD GENERALNE VREMENSKE LINIJE)
GORNJI OPĆI DIO:
– Ulazak u novi politički sustav, komunizam
– Doba početne jednakosti koje će završiti ratom za samostalnost Hrvatske
DONJI DIO SA DOGAĐAJIMA (POVEZNICA SA ZONAMA):
– 1969 Rastoke su upisane u područje nepokretnih spomenika kulture, od kada počinje sustavniji rad na njihovoj zaštiti (ZONA 4- TABLA2)

10. REPUBLIKA HRVATSKA (1991- danas)
(CRVENO- PLAVI PERIOD GENERALNE VREMENSKE LINIJE)
GORNJI OPĆI DIO:
– Politička borba za demokraciju i samostalnost države
– Domovinski rat (1991-1995) za oslobođenje okupiranih krajeva;
DONJI DIO SA DOGAĐAJIMA (POVEZNICA SA ZONAMA):
– 1992- Međunarodno priznanje Republike Hrvatske;
– 1995- Vojno-redarstvena akcija Oluja, oslobođenje Slunja i kraj Domovinskog rata (Z5-T3)
– 2013 . Ulazak Republike Hrvatske u EU;
– 2013. Proglašenje Ekološke mreže NATURA 2000, Uredbom Vlade Republike Hrvatske; (Z1-T1)