Reset Password

Vaši rezultati pretrage

Povijest starog grada

30. listopada 2019. by slrastoke

Stari grad Slunj (Slovin, Sluin, Zlun, Zun) prvi se put spominje 1322. kada je mađarsko-hrvatski kralj Karlo Robert poveljom darovao Friedrichu III Frankopanu župu Drežnik s gradom Slunjem, a iz 1390. datira isprava kojom krčki knez Ivan daje Slunj u zakup knezu Pavlu Zrinskomu. Cijena od 4000 dukata govori nam o velikoj vrijednosti Slunja s obližnjim posjedima. Godine 1449. Slunj prelazi u ruke kneza Dujma Frankopana od kojega će poteći slavna loza Frankopana Slunjskih. Ta loza izumrijet će 1572. smrću Franje Frankopana Slunjskog, heroja ratova s osmanskim osvajačima i slavnoga hrvatskog bana, a grad Slunj dolazi u kraljevske ruke. Stari grad Slunj bio je povezan sa slunjskim naseljem, na lijevoj obali Slunjčice, u okviru kojeg je bio smješten franjevački samostan. Zajedno su činili značajnu urbanu cjelinu u 16. stoljeću. U izradi su planovi za obnovu graditeljske i druge materijalne kulturno-povijesne baštine s ciljem djelomičnoga stavljanja obnovljenih prostora u funkciju zaštite prirode i međusektorske suradnje na programima obnove i korištenja Staroga grada Slunja i obližnjeg Napoleonova žitnog magazina.