Reset Password

Your search results

Kościół w Slunju

27. października 2020. by slrastoke

Kościół katolicki jest od stuleci aktywnym uczestnikiem i kronikarzem dziejów w tej okolicy. Świątynia Trójcy Przenajświętszej znajduje się w miejscu dawnego klasztoru franciszkańskiego św. Benedykta, który został zniszczony i spalony podczas działań wojennych w 1583 roku, a jego działalność na tym terenie cechuje wspólnotowość Kościoła i wiernych: „na dobre i na złe”. W czasach wojen kościelne dzwony ostrzegały przed niebezpieczeństwem ze strony najeźdźców. W XVIII wieku kościół przeszedł gruntowną renowację, by w 1780 roku uzyskać dzisiejszy kształt z dwiema nawami bocznymi i dzwonnicą przebudowaną w stylu barokowym, o czym świadczy łaciński napis na lewej nawie kościoła. Kościół zyskał obecny wygląd po zakończeniu Wojny Ojczyźnianej, podczas której został w całości spalony w listopadzie 1991 roku. Wówczas, pod koniec XX wieku, powtórzył się czarny scenariusz, który w tym miejscu przeżył wcześniej opat Bernard w wieku XVI. Proboszczowi Milu Peciciu udało się wynegocjować z wojskiem agresora przewiezienie z oblężonego miasta w autobusie kobiet i dzieci, które zakwaterowano w bezpiecznym miejscu. Zarówno opat, jak i proboszcz parafii, ratowali od zniszczenia książki i posągi świętych. Dziennik slunjskiego proboszcza, który zapisywał co działo się na tym terenie, powstawał od 1989 do 1991 roku. By zachować notatki od zniszczenia, zakopał je w ziemi, a po powrocie z wygnania uporządkował je i wydał w 2003 roku pod tytułem Zakopany dziennik (Zakopani dnevnik).