Reset Password

Your search results

Korana – dziedzictwo

22. października 2020. by slrastoke

RZEKA KORANA, TWÓRCZYNI JEZIOR PLITWICKICH

Korana to typowa rzeka krasowa przepływająca przez centralną Chorwację, różnorodnego toku rzecznego. Tok Korany wije się, opada z wodospadów lub delikatnie przelewa się przez liczne kaskady, by zniknąć pod powierzchnią ziemi i za chwilę pojawić się ponownie. Swoje źródło ma na wschodzie Liki, a bieg rozpoczyna tam, gdzie woda z najwyższego chorwackiego wodospadu, Wielkiego Wodospadu na Jeziorach Plitwickich, gwałtowanie opada i w jego podnóżu, nazywanym Sastavke, tworzy mniejsze kaskady. Jej bieg w kierunku Karlovaca tworzy granicę między Chorwacją a Bośnią i Hercegowiną. Stąd płynie na północ i łączy się z rzeką Kupą w okolicach Karlovaca. Teren rzeki Korany należy do chronionego parku krajobrazowego Slunjčica, w ramach programu Natura 2000. Celem ochrony jest występujący tutaj rak strumieniowy (Austropotamobius torrentium).

NATURALNE DZIEDZICTWO RZEKI KORANY

Koryto rzeki Korany charakteryzuje się stromym zboczem i ciężką glebą, utworzonym przez czarnoziemy z domieszką iłu, na których mogą przetrwać tylko wybrane gatunki roślin. Wśród gatunków drzew przeważają: grab, jesion czarny, jarząb mączny i klon włoski. W warstwie krzewów dominuje kalina hordowina, perukowiec podolski i dereń jadalny. Ze względu na umiarkowany klimat, ochronę przed wiatrem i odpowiedni poziom wilgoci, bujnie rosną także rośliny naziemne jak na przykład przebiśnieg, wiesiołek, sesleria, fiołek, cyklamen, skrzyp polny, paproć zwyczajna lub gatunki paproci nazywane tutaj „zekazule”. Oprócz wymienionych rodzajów roślinności, teren obfituje w grzyby, także trujące.