Reset Password

Your search results

Historia Slunja

28. października 2020. by slrastoke

Początek XIX wieku upłynął pod znakiem krótkiego panowania francuskiego, podczas której budują się drogi, mosty, magazyny i inne obiekty wojskowe. Z tego okresu pochodzi stary most na rzece Korana i magazyn (spichlerz) wojskowy. W maju 1810 roku Marmont, marszałek Napoleona, postawił wzmocnioną straż na linii obrony (fr. cordon) przeciwko Turkom. Od tego momentu cały obszar nazywano „Kordun” i stąd dzisiejsza nazwa tego regionu. Po wycofaniu się wojsk Napoleona władzę przejęła Austria, która zainicjowała budowę instytucji państwowych, szkół oraz odnowiła infrastrukturę, przede wszystkim drogi. Nową najważniejszą trasą była Krajiška Droga (Krajiška cesta) wybudowana w 1825 roku, która była wówczas drogą o ogromnym znaczeniu i zachowała je do dziś.

W 1873 roku, po zniesieniu Pogranicza Wojskowego (Vojna krajina), i wprowadzeniu władzy państwowej, Slunj otrzymuje prawa miejskie i rozpoczyna się jego urbanizacja, ale skutkuje to także stagnacją liczby mieszkańców. Slunj przechodzi ostateczną przemianę w XX wieku, kiedy to staje się miejscowością tranzytową. Główna droga miasta, po wybudowaniu nowego mostu nad Koraną i nowej trasy, w 1958 roku staje się częścią magistrali łączącej północną i południową Chorwację.

Rozwój miasta i okolic nagle przerywa okupacja. W listopadzie 1991 roku serbscy terroryści wypędzili ze Slunja niemal wszystkich mieszkańców niebędących Serbami i przejęli władzę. Wygnanie lokalnej ludności zakończyło się 6 sierpnia 1995 roku, kiedy to chorwackie siły zbrojne wyzwoliły Slunj podczas operacji wojskowej „Burza” i umożliwiły wygnańcom powrót do rodzinnej miejscowości. Wówczas następuje czas leczenia wojennych ran, lata odbudowy i stopniowego rozwoju.

Dzisiaj Slunj znajduje się w granicach żupanii karlowackiej, obejmuje 392,54 metrów kwadratowych, i mieszka tutaj nieco ponad 5 tysięcy mieszkańców w 67 miejscowościach. Rzeźba terenu jest krasowa, z trzema większymi rzekami:  Slunjčicą, Koraną i Mrežnicą. Obszar Slunja charakteryzuje umiarkowany klimat kontynentalny z łagodnym latem i umiarkowanie mroźnymi zimami oraz korzystnym rozkładem opadów atmosferycznych. Wysokość nad poziomem morza wynosi 258 metrów.

W swojej historii nazwy Slunja były zapisywany na kilka sposobów: Slvn, Sluin, Slouin, Slovin, Slovingrad, Zlun, Zun, Slun, a do lat 70. ubiegłego wieku w niektórych okolicznych wsiach nazywano go także Slonj.