Reset Password

Your search results

Fenomen trawertynu

21. października 2020. by slrastoke

Złożony, naturalny proces powstawania osadów trawertynowych na rzekach krasowych szczegółowo opisał chorwacki naukowiec A. B. Kostić, nazywając go procesem wiecznego obiegu materii między ożywionym i nieożywionym.

Tuf (trawertyn) jest rodzajem porowatego wapienia utworzonego poprzez wytrącenie kalcytu z wody za pomocą organizmów tworzących osady, tworząc przy tym bariery wodne i stawy. Równie ważne dla tworzenia się trawertynu są korzystne warunki fizyczno-chemiczne. Rzeki krasowe, w tym Slunjčica, przepływają przez tereny wapienne i zawierają w sobie roztwór węglanu wapnia. Podczas gdy cienkie warstwy wodne przebijają się przez bariery, z wody wytrąca się węglan. Wówczas rozpada się na drobne krople, a część wody wyparowuje, i dzięki temu może skrystalizować się węglan wapnia. Szybkość osadzania się trawertynu zależy od spadku i kształtu koryta rzeki oraz od chropowatości powierzchni, na której się osadza. Powstawanie trawertynu zależy od stopnia oświetlenia wody, które determinuje rodzaje biocenozy na wodospadach. Optymalnymi warunkami dla rozwoju siedlisk trawertynowych są niedostatek światła słonecznego i wysoka temperatura wody, a rozwojowi fauny sprzyjają siedliska o silnym oświetleniu i chłodniejszej wodzie.