Reset Password

Your search results

Fauna w walce o swoje miejsce pod słońcem

23. października 2020. by slrastoke

Tajemnice rozśpiewanych drzew
Dla obszaru chronionego krajobrazu Slunjčica charakterystyczne są siedliska zagrożonych wyginięciem gatunków ptaków z rodziny pliszkowatych i pluszczy. Żyją wśród wodospadów przy trawertnowych barierach, a gniazda zakładają w starych młynach, ruinach Starego Miasta i na skałach wzdłuż rzeki. Część tego objętego ochroną obszaru jest pokryta lasem, a brzeg Slunjčicy porasta bogato rozwinięta warstwa krzewów. Występują tu takie gatunki ptaków jak pokrzewki, kosy, drozdy, świstunki i zięby. Z kolei na skraju lasu mieszkają: kulczyk, dzwoniec, szpak i turkawka, podczas gdy na terenach rolniczych spotkamy dzierzbę, trznadla i makolągwę. Występującym na tym obszarze gatunkiem zagrożonym jest sokół siwy.

 

Pluszcz (Cinculus cinculus) to gatunek zamieszkujący brzegi czystych strumieni i stawów pod wodospadami. Żywi się owadami wodnymi i małymi larwami, które zbiera podczas zanurzania się pod wodę. Swoje gniazda buduje nad wodą, często także pod mostami lub młynami wodnymi. Gatunek ten jest zagrożony z powodu zmian w funkcjonowaniu siedlisk naturalnych i regulacji cieków wodnych.

Czasami jesteśmy przesądni, więc wierzymy, że każde Twoje zdjęcie z ptactwem wodnym, które nam pokażesz lub wyślesz, przyniesie wiele korzyści w walce o przetrwanie gatunku.

 

Fauna w walce o swoje miejsce pod słońcem
Bogaty świat fauny na obszarze chronionego krajobrazu Slunjčica jest zagrożony głównie z powodu utraty naturalnych siedlisk gatunków zwierząt, które tu żyją. Na szerszym obszarze Slunjčicy oznaczono 10 typów siedlisk i sklasyfikowano je w kilku głównych grupach: od tych zamieszkujących wody lądowe i tereny podmokłe, przez łąki i lasy, aż po to zamieszkałe na obszarach wiejskich i miejskich. Każdy typ wymaga zastosowania specjalnych reguł, mniej lub bardziej rygorystycznej ochrony, a wszystko to w celu ratowania i utrzymania zagrożonych gatunków. Wśród zagrożonych gatunków ssaków występują nietoperze, wydry (Lutra lutra) i wiewiórki (Sciurus vulgaris). Najbardziej zagrożonymi gatunkami ryb słodkowodnych występujących w Slunjčicy są: pstrąg potokowy (Salmo trutta), lipień (Thymallus thymallus), boleń (Aspius aspius) i certa (Vimba vimba). W wodach Slunjčicy żyje także, zagrożony wyginięciem zaskroniec rybołów (Natrix tesellata) i rzekotka drzewna (Hyla arborea).

 

Zaskroniec rybołów (Natrix testellata) to gad, który żyje w wodach Slunjčicy i czuje się w niej „jak ryba w wodzie”. Pod wodą może spędzić nawet dwie godziny, czając się na zdobycz, a w skład jego ulubionego menu wchodzą małe ryby i płazy. Zaskroniec jest wyjątkowo cierpliwy, i gotowy czekać na swoją ofiarę godzinami, pływając po dnie rzeki. Charakteryzuje się także niezwykłą przebiegłością, która stanowi jednocześnie jego mechanizm obronny. Mianowicie może udawać martwego, a gdy schwyta ją, w akcie obrony wydziela bardzo nieprzyjemny zapach. Zwykle broni się przed ptakami, które stanowią dla niej największe zagrożenie w rzecznym świecie zwierząt. Osiąga długość do 80 centymetrów, czasem ponad jeden metr, a samice są większe niż samce. Jej widok może wywołać strach, ponieważ przypomina żmiję zygzakowatą, z którą ma pewne elementy wspólne: szpiczastą głowę i ciemne piegi na grzbiecie. Zaskrońce są zazwyczaj szarawe lub brązowe, a rzadziej przybierają żółtawe lub zielonkawe kolory.

 

Motyle
Na terenie obszaru chronionego krajobrazu Slunjčica zanotowano istnienie siedmiu gatunków motyli dziennych, w tym trzy gatunki niskiego ryzyka, a pozostałe cztery zostały sklasyfikowane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) jako motyle mało znane. Symbioza niektórych motyli z roślinami, które je karmią charakteryzuje się poruszającym, głębokim oddaniem. Motyle składają swoje jaja na dokładnie wybranych roślinach lub otaczającej ich roślinności, a niektóre z nich łączy wspólna nazwa, taka jak modraszek orion („žednjakov plavac”) składający jaja na liściach rozchodnika („žednjak”). To przykład harmonijnego połączenia fauny i flory, którego jesteś świadkiem podczas wizyty w obszarze chronionego krajobrazu Slunjčica. Na terenie Slunjčicy występują gatunki motyli: niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne), wietek morsei (Leptidea morsei major), zygzakowiec kokornakowiec (Zerynthia polyxena).

 

Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia) jest aktywna od maja do sierpnia. Zimuje w stadium gąsienicy. Rozpiętość skrzydeł przeplatki wynosi od 35 do 40 mm. Ze względu na ciągłą degradację i ograniczanie terenów podmokłych, populacja tego motyla zmniejsza się, dlatego jest gatunkiem prawnie objętym ścisłą ochroną.