Reset Password

Your search results
12. czerwca 2024.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

U prostoru Turističke zajednica grada Slunja, Ulica braće Radić 7, Slunj, ured, dana 12. lipnja 2024., s početkom u 12:00 sati.

 

Podaci o prodavatelju (naručitelju):

Turistička zajednica grada Slunja, Ulica braće Radić 7, 47 240 Slunj

Odgovorna osoba naručitelja (prodavatelja): Jasmina Mrkonja

Predmet: prodaja sitnog inventara i dugotrajne imovine

Vrsta posutpka: javni natječaj (postupak prodaje)

Objava: URBROJ 111/24 od 07. lipnja 2024. – objavljeno na web stranica i oglasnoj ploči Turističke zajednice grada Slunja

Datum i vrijeme početka otvaranja ponuda: 12. 06. 2024., 12:00 sati

 

Predstavnici prodavatelja (naručitelja) – pristuni na otvaranju:

Jasmina Mrkonja

Marta Janeš Butina

 

Predstavnici ponuditelja – prisutni:

nema prisutnih ponuditelja

 

Rok za dostavu ponuda: 12. 06. 2024., 12:00

Broj zaprimljenih ponuda: 1

 

 

 

 

Prvo se otvaraju ponude dostavljene prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju podnua

 

Red. Br. Naziv, adresa, sjedište i OIB ponuditelja  Neotvorena ponuda  Potpisana ponuda  Cijena ponude

da/ne                       da/ne                              (€)

 

  1. Komunalno društvo Lipa d.o.o., Slunj                 DA                                DA                          2.649,73

 

 

 

 

Primjedbe pristunih ovlaštenih predstavnika prodavatelja (naručitelja) i ponuditelja na postupak otvaranja ponuda:

Nema primjedbi

 

Rok za izjavljivanje žalbe na javni postupak otvaranja ponuda je 5 dana od dana javnog otvaranje ponuda.

 

Javno otvaranje ponuda završeno je 12. 06. 2024. u 12:20 h

 

Zapisnik se objavljuje na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Turističke zajednice grada Slunja.

 

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Natječaj za prodaju

Obrazac ponude

 

Category: Nekategorizirano
Share