Reset Password

Vaši rezultati pretrage

Napoleonov magazin

30. listopada 2019. by slrastoke

Slunj, nekada najzapadnija točka obrane u ratu s osmanskim osvajačima, u razdoblju 1809. – 1813. postaje najistočnija točka Napoleonova carstva. Za razliku od austrougarske vladavine koja je hrvatske vojnike sputavala radi straha od sukoba s Osmanlijama, Francuzi predvođeni maršalom Marmontom, svojim autoritetom, staju iza Hrvata i vraćaju im samopouzdanje. Čvrsto su utvrdili granicu Vojne krajine i na nju postavili stražu (fr. cordon), odakle i potječe današnji naziv Kordun za krajeve istočno od Slunja. Francuzi provode sveopće društvene i političke promjene pod utjecajem ideja francuske revolucije. Ukidanje feudalno-crkvenih privilegija, jednakost svih pred sudom, poštivanje svih naroda i uvođenje narodnog jezika, građanski brak i sloboda vjeroispovijesti bili su zaista revolucionarni zahvati u tadašnjem društvenom sustavu. Usporedno s društvenim reformama pokrenuli su se najveći graditeljski pothvati u povijesti Slunja i okolnih krajeva. Rekonstruira se i poboljšava postojeći most preko Korane, grade se prometnice, u Rastokama se uz postojeće male grade i veće mlinice sa stambenim prostorima, a gradi se i Napoleonov žitni magazin za skladištenje žita i čuvanje oružja. Potiče se školstvo i poljoprivreda, podižu se vinogradi zasađeni plemenitom lozom iz Francuske, krš se pošumljava i sade nove kulture kao lan, luk i dud. Enciklopedijski obrazovani general Marmont, upravitelj ovih područja, bio je posebno oduševljen ljudima slunjskoga kraja, a ljubav je bila obostrana.