Reset Password

Vaši rezultati pretrage

Korana – Baština

11. prosinca 2019. by slrastoke

RIJEKA KORANA, AUTORICA PLITVIČKIH JEZERA

Korana je tipična krška rijeka središnje Hrvatske, raznovrsnog toka koji vijuga, ponire sa slapova ili se lagano prelijeva preko brojnih kaskada da bi nestao pod zemljom i ponovo se pojavio na površini. Izvire na istoku Like, a početkom Korane smatra se onaj dio Plitvičkih jezera gdje se voda strmoglavljuje niz najviši hrvatski slap, Veliki slap u Sastavke. Svojim tokom nizvodno u smjeru Karlovca oblikuje granicu između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Odatle teče u smjeru sjevera i spaja se s rijekom Kupom kod Karlovca.

U sklopu područja Natura 2000, na području rijeke Korane u dijelu njezina toka koji pripada Zaštićenom krajobrazu Slunjčice, kao cilj zaštite navodi se potočni rak (Austropotamobius torrentium).

PRIRODNA BAŠTINA RIJEKE KORANE

Obalu rijeke Korane karakterizira velika strmina i teško tlo, crnica s malo ilovače na kojoj uspijevaju samo određene biljne zajednice. Od drveća prevladavaju crni grab, crni jasen, mukinja i javor gluhač. U sloju grmlja prevladavaju crna hudika, ruj i drijen. Zbog blage klime, zaštićenosti od vjetrova i dovoljno vlage prizemno je bilje vrlo bujno i vegetacija je bogata vrstama poput visibaba, jaglaca, šašika, ljubičica, ciklama, preslica, zdenčane paprati i osladi ili „zekazule” kako se naziva ovdje. Uz navedene vrste područje je bogato i gljivama od kojih su neke vrste otrovnice.