Reset Password

Vaši rezultati pretrage

Izjava o pristupačnosti

4. studenoga 2020. by slrastoke

TZ Slunj nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu TZ Slunj koje se nalazi na adresi https://slunj-rastoke.hr

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica TZ Slunj https://slunj-rastoke.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • FOTOGRAFIJE. Na nekoliko fotografijama nedostaju odgovarajući opisi (alternative text). Alternativa se ogleda u unosu odgovarajućih opisa na dio slika kojima nedostaje ili pregled teksta koji je povezan sa slikom
  • DATOTEKA. Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem. Trenutno ne postoji alternativa određenim datotekama, prijedlog je unos datoteka u strojno čitljivom obliku što je više moguće, kako bi datoteke bile čitljive čitačima ekrana
  • SLIKE. Određene slike sadrže tekst a nisu logotip. Postoji tek nekoliko takvih slika, te postoji opis na sliku unutar title atributa za sliku koji je relevantan
  • TABLICE. Tablice se koriste za postizanje vizualnog rasporeda, dok je preporuka tablice koristiti isključivo za prikaz tabličnih podataka.
  • TABLIČNI NASLOVI. Postojeće tablice ne sadrže element th, te je potrebno da se naslovi stupaca definiraju pomoću istih.
  • STRUKTURALNI ELEMENTI STRANICE. Potrebno je postojeće div elemente zamijeniti HTML5 standard elementima za postizanje strukture stranice (nav, header, footer, aside, section)

 

TZ Slunj radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 27. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene TZ Slunj.

Izjava je zadnji put preispitana 27. listopada 2020. TZ Slunj redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste TZ Slunj.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice TZ Slunj korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Ulica braće Radić 7, 47240 Slunj

Tel: +385 47 777 630

E mail: info@slunj-rastoke.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr