Reset Password

Vaši rezultati pretrage

Fenomen sedre

11. prosinca 2019. by slrastoke

Složen prirodan proces stvaranja sedre na krškim rijekama najbolje je opisao hrvatski znanstvenik A. B. Kostić kada ga je nazvao procesom vječnoga kolanja materije između živog i neživog.

Sedra je vrsta šupljikavog vapnenca koji nastaje taloženjem kalcita iz vode uz pomoć sedotvornih organizama, stvarajući pritom barijere i jezerca. Za stvaranje sedre važni su i povoljni fizičko-kemijski uvjeti. Krške rijeke, pa tako i Slunjčica, predstavljaju otopinu kalcijeva karbonata jer protječu kroz vapnenački teren. Dok voda teče u tankim slojevima preko barijera, dolazi do taloženja karbonata iz vode. Kada se rasprskava u sitne kapi, dio vode isparava, a kalcijev karbonat kristalizira. Brzina taloženja sedre ovisi o padu i obliku riječnoga korita i o hrapavosti površine na koju se taloži. Stvaranje sedre ovisi o osvijetljenosti vode koja određuje tipove biocenoze na slapovima. Optimalni su uvjeti za razvoj sedotvorne vegetacije staništa malo svjetla i visoke temperature vode, a razvoju životinjskog svijeta pogoduju staništa s jakim osvjetljenjem i hladnijom vodom.