Reset Password

Vaši rezultati pretrage

Aquatika

9. prosinca 2019. by slrastoke

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC nastala je u okviru projekta pod nazivom „SLATKOVODNI AKVARIJ I MUZEJ RIJEKA – KAQUARIUM“ kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. u iznosu 36,2 mil kn, a ukupna vrijednost projekta je 36,7 mil kn.

Raspored bazena u karlovačkom akvariju prati tok tipične krške rijeke, pružajući detaljan, zanimljiv, poučan i uzbudljiv pogled u čudesan slatkovodni svijet. Svaki posjetitelj moći će doživjeti riječni tok od izvora do ušća.

Ribe u vodi najprije se promatra odozgo, u šetnji uz rijeku, zatim sa strane, gleda se ispod vodene površine. Dok posjetitelj prati riječni tok, čuje rijeku kako teče. Nakon toga zvukovi se stišavaju, a posjetitelj ponire u špilje gdje može vidjeti endeme koji u hrvatskim rijekama uglavnom nalaze u ponornicama. Nakon špilje rijeka ponovno izvire u donjem toku, vide se ribe koje zajedno s biljem žive u toplijim dijelovima rijeke. Zatim se prolazi ispod tunela akvarija, te mostićem preko jezerca s lopočima, šašom i vrstama koje je dopušteno dodirivati. Na kraju izložbe dolazi se do sedrene barijere, sustava od nekoliko akvarija koji se prelijevaju preko slapova.

Akvarij predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka – Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre.

Sadržaji:

AKVARIJ
SUVENIRNICA
KONGRESNA DVORANA
EDUKACIJSKA DVORANA / IGRAONICA
ČITAONICA
CAFFE BAR
TRG
IGRALIŠTE ZA DJECU

Nijedna europska zemlja nema tako raznolike i očuvane rijeke kao Hrvatska. Naše rijeke su ogromno, ali još uvijek nedovoljno otkriveno blago.

Koliko ribe žive?
Koja je riba najbrža, a koja najsporija?
Piju li ribe vodu?
Glasaju li se ribe?
Kako ribe plivaju, u jatu ili plovi?
Mogu li ribe plivati unatrag?
Kakva je veza između ruža za usne i ribljih ljusaka?

Odgovore potražite u AQUATICI – SLATKOVODNOM AKVARIJU KARLOVAC!

Informacije i rezervacije:

Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC
Ulica Branka Čavlovića Čavleka 1/A, 47000 Karlovac
Tel: +385 47 659 112
E-mail: info@aquariumkarlovac.com
Web: www.aquariumkarlovac.com
Radno vrijeme: ljetno 10-20h, zimsko 10-18 h (svaki dan osim Božića, Nove godine i Uskrs)