Reset Password

Vaši rezultati pretrage
9. srpnja 2024.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Slunj, 9.7.2024.
URBROJ: 156/24

Zapisnik
o javnom otvaranju ponuda

U prostoru Turističke zajednica grada Slunja, Ulica braće Radić 7, Slunj, ured, dana 9. srpnja 2024., s početkom u 14:00 sati.

Podaci o prodavatelju (naručitelju):
Turistička zajednica grada Slunja, Ulica braće Radić 7, 47 240 Slunj
Odgovorna osoba naručitelja (prodavatelja): Jasmina Mrkonja
Predmet: prodaja sitnog inventara i dugotrajne imovine
Vrsta posutpka: javni natječaj (postupak prodaje)
Objava: URBROJ 146/24 od 04. srpnja 2024. – objavljeno na web stranica i oglasnoj ploči Turističke zajednice grada Slunja
Datum i vrijeme početka otvaranja ponuda: 9.7.2024., 14:00 sati

Predstavnici prodavatelja (naručitelja) – pristuni na otvaranju:
Jasmina Mrkonja

Predstavnici ponuditelja – prisutni:
nema prisutnih ponuditelja

Rok za dostavu ponuda: 9. 7. 2024., 14:00
Broj zaprimljenih ponuda: 1

Prvo se otvaraju ponude dostavljene prema rednom broju iz upisnika o zaprimanju ponuda

Red. Br. Naziv, adresa, sjedište i OIB ponuditelja Neotvorena ponuda Potpisana ponuda Cijena ponude
da/ne da/ne (€)

1. Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12
47240 Slunj, OIB 33366502542 DA DA 627,00

Primjedbe pristunih ovlaštenih predstavnika prodavatelja (naručitelja) i ponuditelja na postupak otvaranja ponuda:
Nema primjedbi

Rok za izjavljivanje žalbe na javni postupak otvaranja ponuda je 5 dana od dana javnog otvaranje ponuda.

Javno otvaranje ponuda završeno je 9. srpnja 2024. u 14:15 h

Zapisnik se objavljuje na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Turističke zajednice grada Slunja.

Potpis ovlaštenih predstavnika prodavatelja (naručitelja):

1. Jasmina Mrkonja

 

Zapisnik o javnom otvaranju pounuda 9. srpnja 2024.

Category: Novosti
Share