Reset Password

Vaši rezultati pretrage
2. lipnja 2022.

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2022.

Obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2022.

U 2022. godini plaćaju se puni iznosi, nema smanjenja kao prethodne dvije godine kad je došlo do oslobođenja plaćanja zbog okolnosti izazvanih korona virusom. Kod pristojbe se plaća 100 % za glavne i pomoćne krevete (ako su navedeni u izreci rješenja), a kod članarine 100 % za glavne i 50 % pomoćne.

Obavještavamo vas kako je 27. svibnja 2022. u sustavu eVisitor pokrenut obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za 2022. za pružatelje usluga smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Turistička pristojba na području Grada Slunja iznosi 350,00 kn za krevet (glavni i pomoćni).

PAUŠAL TURISTIČKE PRISTOJBE  ZA PRIVATNE IZNAJMLJIVAČE

Sukladno čl. 12. obračun se radi za najveći broj kreveta/smještajnih jedinica koji je ostvaren u tekućoj godini u istoj općini/gradu.

Naplaćuje se godišnji paušal, tj. cijeli iznos paušala bez obzira na period u kojem je registriran kapacitet u kojem se obavlja gospodarska djelatnost (isti obračun za objekt koji posluje 1 dan i 12 mjeseci) Za novi registrirani kapacitet koji mijenja najveći broj kreveta/smještajnih jedinica u istoj općini/gradu nastat će korektivni obračun paušala, odnosno paušal će se uvećati. Za objekte koji smanjuju broj kreveta/smještajnih jedinica ili ukidaju rješenja tijekom godine, zaduženja se neće mijenjati.

DATUM DOSPIJEĆA:

Turistička pristojba može se platiti jednokratno u punom iznosu do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s tim da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, treći 30. rujna tekuće godine. Uplatnice za plaćanje turističke pristojbe preuzimaju se iz sustava eVisitor u kojem se i vodi evidencija. Turistička pristojba se uplaćuje prema mjestu nastanka obveze, a ne prema mjestu prebivališta.

NAPOMENA: OSLOBOĐENJE PLAĆANJA TURISTIČKE PRISTOJBE VRIJEDILO JE SAMO U 2021. i 2020. godini (50 % na glavne krevete i 100 % na pomoćne)

RJEŠENJE O NASTAVKU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

Nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti propisan je 35. i 36. člankom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Županijski uredi nadležni za izdavanje rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti izjavljuju u rješenju temeljem kojeg članka se izdaje rješenje odnosno o kakvom postupku se radi.

U eVisitor sustav upisuju se podaci isključivo prema rješenjima koja su izdana od županijskih ureda i ostalih tijela nadležnih za izdavanje rješenja o kategorizaciji objekta i obavljanju ugostiteljske djelatnosti.

Turistička zajednica je dužna postupati sukladno rješenjima koje donose nadležna tijela/uredi s obzirom da je rješenje jedino relevantno budući da se istim utvrđuje ispunjavati minimalne uvjete za vrstu i uvjete za kategoriju te ostali uvjeti za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. U slučaju da nadležno tijelo/ured postupanjem po zahtjevu donese rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno članku 34. toga Zakona, dolazi do registracije objekta, a time i do zaduženja za taj objekt sukladno članku 4. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ br. 52/19., 32/20. i 42/20.), dok se u slučaju da nadležno tijelo/ured utvrdi nastavak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu sukladno članku 35. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, radi o nastavku obavljanja djelatnosti u istom objektu te stoga nema zaduženja.

NAPLATA KAMATA

Naplaćivanje kamata za dugovanja turističke pristojbe se počinju obračunavati od trenutka kada rješenje Državnog inspektorata postane izvršno. Kamate su iskazane u rješenju nadležnog tijela ili se računaju prema propisima za zatezne kamate. Kamate se računaju sve do trenutka uplate za predmetno dugovanje. Kamate se u sustavu eVisitor unose prema rješenju Državnog inspektorata putem unosa odobrenja/zaduženja. Nakon prvog unosa, kamata se nadalje redovito računa i unosi u eVisitor sustav (npr. svakog 1. i 15. dana u mjesecu).

Category: Novosti
Share