Reset Password

Vaši rezultati pretrage
31. ožujka 2021.

Otvorenje turističko informativnog centra

Dragi postetilji, 02.04.2021. s radom započinje turističko informativni centar u sklopu kojega se nalazi jedna višenamjenska dvorana koja sa sustavom pregrađivanja obnaša funkciju info centra i predavaonice unutar koje će se odvijati predavanja, dnevne video prezentacije sadržaja Rastoka (nizovi kratko minutnih filmova različitih tema – prirodne osobitosti, tradicionalni obrti, povijest, lokalna gastronomska ponuda te slično – sadržaj za virtualno kretanje turista sa slabom pokretljivošću te više interaktivnih ekrana s informacijama o Rastokama.

Radujemo se vašem dolasku.

Category: Novosti
Share