Reset Password

Vaši rezultati pretrage

Put gdje se vrijeme mjeri drugom jedinicom

13. November 2019. by slrastoke

Dobro došli u Zonu 4, dio Značajnog krajobraza rijeke Slunjčice koje izvire 6,5 km južno od Slunja na 240 m.n.v. Tok Slunjčice, jednako kao i tokovi drugih krških rijeka ponornica vodi paralelan, dvostruki život. Čas teče na površini gradeći sedrene barijere i slapove, da bi u drugom trenutku propao u duboki ponor negostoljubivog krša obnavljajući snagu za nove uloge. Svaka od njih je presudna za bioraznolikost, georaznolikost i ekološku ravnotežu krškoga kraja, a njezin tok ili bolje reći tokovi stvaraju prirodni predjel velike krajobrazne vrijednosti. Upravo to čini je vrijednom zaštite. Podzemni tok Slunjčice, naziva se Lička Jesenica s tokom dužine od 16,5 km koji duboko ispod površine zemlje ima nekoliko pritoka i stvara kaskadna jezera koja nikada neće vidjeti danje svijetlo. Izvorište Slunjčice ima oblik jezerca smještenog u prirodnom amfiteatru iz kojeg je cijelim svojim tokom usjekla kanjon impozantne dubine od 50 m, a kod naselja Rastoke tvori razgranato slapište i ulijeva se u 30 m nižu rijeku Koranu.

Dualnost njezine priode kao krške rijeke stvara prostor velike biološke raznolikosti i stanište je rijetkih biljnih i životinjskih vrsta. Nekima je ovo jedini dom, a neke su ugrožene i svako neodgovorno ponašanje može ih dovesti do izumiranja čime bi se narušila krhka ravnoteža ovog područja. Zato molimo znanstvenika u vama da se ponaša odgovorno i poštuje slijedeća pravila ponašanja.