Reset Password

Vaši rezultati pretrage

Pristup informacijama

30. listopada 2019. by slrastoke

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica grada Slunja uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici grada Slunja. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu:

Turistička zajednica grada Slunja, Ulica braće Radić 7, 47240 Slunj

elektroničkom poštom na email: info@slunj-rastoke.hr

ili donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice grada Slunja radnim danom od 8:00 do 16:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Direktor: Dragan Smrzlić, dipl. oec.
Tel.: +385 47 777 630
Mob.: +385 98 460 645
E-mail: director@slunj-rastoke.hr

Godišnje izvješće
Pravilnik o zaštiti osobnih podataka
Zahtjev ponovna uporaba
Zahtjev za dopunu ispravak
Zahtjev za pristup informacija