Reset Password

Your search results

Historia edukacji

28. października 2020. by slrastoke

Znaczące inwestycje w rozwój edukacji Slunja rozpoczęły się jeszcze za czasów panowania francuskiego (1809 – 1813), kiedy to wprowadzono dekret przewidującego utworzenie trzech typów instytucji edukacyjnych: gminne szkoły podstawowe, gimnazja i licea w większych miastach i szkoły wyższe o charakterze uniwersyteckim. We wszystkich szkołach nauka odbywała się w języku chorwackim. Za austro-węgierskiego panowania, w 1876 roku, zaczęto tworzyć szkoły miejskie ze względu na rozwój rzemiosła, handlu i rolnictwa, a co za tym idzie – potrzebę wyszkolenia nowych pracowników. Miasto, które było zmuszone do obrony przed nieprzyjacielem w licznych wojnach, nie miało czasu na skupianie się na rozwoju szkolnictwa, nie wspominając o przeznaczanych w tym  celu środkach finansowych i opiece nad młodymi pokoleniami. Mimo to wielu ważnych Slunjan pozostawiło trwały ślad w czasach, w których żyli.