Reset Password

Vaši rezultati pretrage

O Rastokama

13. November 2019. by slrastoke

Rastoke, vodeničarski biser slunjskog kraja, nastale su igrom prirode gdje se zeleno-modra rijeka Slunjčica prelijeva preko sedrenih stijena u rijeku Koranu, stvarajući pritom mnoštvo slapova, brzaca, malih jezera i kaskada.

Naselje ambijentalne vrijednosti i autentičnog graditeljskog nasljeđa po zapisima datira iz 17. stoljeća, no vjeruje se da je isto postojalo i ranije.

Najveći broj nastambi sagrađen je krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a zbog izuzetnih prirodnih ljepota i povijesne tradicije, Rastoke su 1962. godine uvrštene na popis Državne uprave za zaštitu kulturne i povijesne baštine.

Tisućama godina rijeke Korana i Slunjčica opirale su se prirodnim zakonima i kao rezultat te borbe u vapnenačkoj visoravni urezale su za čovjeka neizmjerno prirodno bogatstvo. Upravo na tom rastočenom terenu, uzvišenjima u obliku vodotoka i slapova, čovjek je izgradio naselje Rastoke.

Rastoke između ostalog svjedoče o impresivnom skladu prirode i ljudskih dostignuća pri čemu se je snaga vode koristila kao glavni i jedini pokretač mlinova. To je prvi put da primitivne strojeve ne pokreće ljudska ili životinjska snaga. Snaga vode se osim za mljevenje žitarica koristila i za pranje rublja. Davno prije izuma stroja za pranje rublja, rublje se je u Rastokama “košalo” u koševima pored mlinica. Koševi su bili duboke drvene bačve s izbušenim rupama u kojima je voda prevrtala i okretala rublje sve dok ne bi bilo posve čisto.

U trenutku registriranja Rastoka kao ruralne cjeline 1962. godine postojale su 22 mlinice, 4 stupe za sukno, 7 koševa za ispiranje biljaca i šarenica te 28 kuća s pripadajućim gospodarskim zgradama.

Sedam godina nakon uvrštavanja Rastoka pod zaštitu Državne uprave one su zbog skladne graditeljske, povijesne i etnografske baštine uvrštene i u Registar nepokretnih spomenika kulture pri Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu.

Jeste li znali?

Prema priznanju platforme za putovanja Booking.com, a na osnovu njihovog istraživanja, Slunj odnosno Rastoke proglašene su najgostoljubljivijim odredištem u Hrvatskoj i jednim od najgostoljubljivijih odredišta u svijetu u 2018. godini.