Reset Password

Vaši rezultati pretrage

Cjenik i pravila posjećivanja

30. listopada 2019. by slrastoke

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA
ULICA BRAĆE RADIĆ 7, SLUNJ
IBAN: HR7224000081190254430, SWIFT BIC: KALCHR2X

 • Pod grupom se smatra organizirani dolazak od minimalno 9 osoba (busevi, mini busevi, kombi).
 • Grupama na navedene cijene odobrava se 5% popusta (uz obaveznu pismenu najavu putem web obrasca).
 • Grupama koje na području grada Slunja imaju dogovorenu ugostiteljsku uslugu (ručak, večera, smještaj, kongres) odobrava se 20% popusta (isključivo organizatoru putovanja koji je naručio i platio navedenu uslugu, uz pismenu potvrdu ugostiteljskog objekta).
 • Ako grupa u pratnji ima vodiča koji posjeduje licencu za Karlovačku županiju, odobrava se 5% popusta uz predočenje vodičke iskaznice.
 • Popuste je moguće zbrajati.
 • Školskim ekskurzijama odobravamo, po grupi, 5 ulaznica gratis za učitelje, profesore i pratitelje.
 • Turistički pratitelji, vodiči i vozači imaju gratis ulaz.
 • Cijena naknade ne uključuje posjete privatnim imanjima.
 • U cijenu je uključen PDV.
 • Cjenik se primjenjuje od 01.01.2021.

NAPOMENA:

 • Za ostvarivanje popusta, predviđen ovim cjenikom, moguće je isključivo najavom putem web obrasca (http://slunj-rastoke.hr/rezervacija/) Turističkoj zajednici grada Slunja minimalno jedan dan prije dolaska (najava treba sadržavati: e-mail pratitelja/vodiča, ime pratitelja/vodiča, kod/naziv/referentni broj, broj i strukturu osoba, koje dodatne usluge koristite, datum i vrijeme dolaska).
 • Pratitelj/vodič je dužan dokazati identitet prilikom preuzimanja ulaznica kako bi najava bila pravovaljana i odobren popust za najavu.
 • Školskim ekskurzijama (osnovna i srednja škola) cijena je fiksna bez mogućnosti ostvarivanja popusta prema cjeniku.
 •  Za odobravanje studentske ili umirovljeničke cijene potrebno je priložiti dokaz o statusu osobe (studentska iskaznica, umirovljenička iskaznica, rooming lista). Umirovljenikom se smatra osoba od 65 godina i više ili osoba koja posjeduje umirovljeničku iskaznicu.
 • Sve troškove bankovnih transakcija snosi agencija/poduzeće/udruga odnosno kupac.

Na temelju članka 10. i članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 10. i članka 27. Statuta Turističke zajednice grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 42/2010) i Odluke o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici grada Slunja (Službeni glasnik Grada Slunja 2/2015) Turističko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2020. donosi sljedeća

 

PRAVILA POSJEĆIVANJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU NASELJA RASTOKE

 

 1. Javnu turističku infrastrukturu u naselju Rastoke čine javno prometne površine sljedećih oznaka: k.č.br. 59,1689.1682, 1706, 1751, 1972, te dio 215 (nastavak šetnice od izlaza ispod D1 do mosta sv. Ivana) sve u zk.ul. 34 k.o. Slunj 1.
 2. Svi uključeni subjekti (posjetitelji, djelatnici Turističke zajednice grada Slunja, djelatnici gospodarskih subjekata i ostali) obavezni su  poštivati privatnost posjeda, pravila kulturnog ponašanja i ova pravila.
 3. Naselje Rastoke su dio Značajnog zaštićenog krajobraza rijeke Slunjčice i posjetitelji se moraju pridržavati pravila ponašanja u zaštićenom području prema Zakonu o zaštiti prirode i Javne ustanove „Natura Viva“.
 4. Sve organizirane grupe obavezne su platiti naknadu za korištenje javne turističke infrastrukture (prema cjeniku).
 5. Iznimno od točke 4. ovih Pravila omogućuje se besplatno korištenje javne turističke infrastrukture od /do poduzeća (ulaz 3) grupama posjetitelja koje dolaze radi konzumiranja sljedećih vrsta usluga: usluga jela (ručak, večera), smještaja, kongresa i razgledavanja privatnih posjeda, u suprotnom ako koriste ostalu infrastrukturu obavezni su platiti naknadu prema cjeniku turističke zajednice. Navedene djelatnosti moraju biti registrirane djelatnosti poduzeća sa sjedištem u Rastokama.
 6. Poduzeća sa sjedištem u Rastokama se obvezuju najaviti dolazak grupe posjetitelja  na konzumaciju njihove usluge 24 sata prije dolaska grupe.
 7. Grupe posjetitelja turističku infrastrukturu moraju koristiti isključivo po javnim površinama i po pravcima kretanja koje odredi Turistička zajednica.
 8. Pravci kretanja će biti naznačeni na info kartama koju će svaki gost dobiti plaćanjem naknade.
 9. Posjetitelji zatečeni na bilo kojem djelu turističke infrastrukture su obavezni na traženje djelatnika Turističke zajednice grada Slunja predočiti potvrdu o plaćanju naknade za korištenje turističke infrastrukture .
 10. Iskrcaj/ukrcaj putnika i naplata se vrše na ulazima 1 (kod Lipe) i 3 (na šetnici).
 11. Nakon iskrcaja putnika autobusi su obavezni parkirati na mjesta predviđena Odlukom o parkiranju Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 11/14).
 12. Iznimno za grupe koje koriste usluge poduzeća sa sjedištem u Rastokama obavezan je iskrcaj i ukrcaj putnika na ulazu 3 (na šetnici) nakon iskrcaja autobusi moraju parkirati na mjesta predviđena Odlukom o parkiranju  Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 11/14).
 13. Grupe posjetitelja mogu turističku infrastrukuturu koristiti najavljeno ili nenajavljeno.
 14. Najave se vrše putem web obrasca www.slunj-rastoke.hr/rezervacija/ .
 15. Grupe ostvaruju popust definiran cjenikom isključivo najavom putem web obrasca.
 16. Grupe koje u pratnji imaju licenciranog vodiča za Karlovačku županiju ostvaruju popust definiran cjenikom.
 17. Grupama koje na području grada Slunja imaju dogovorenu ugostiteljsku uslugu (ručak, večera, smještaj, kongres) odobrava se popust definiran cjenikom (isključivo organizatoru putovanja koji je naručio i platio navedenu uslugu, uz pismenu potvrdu ugostiteljskog objekta u kojem se konzumira usluga).
 18. Cjenik turističke zajednice se odnosi samo na kretanje javnom turističkom infrastrukturom, a sve grupe koje žele konzumirati neku drugu uslugu tu uslugu plaćaju naknadno pružateljima usluge.
 19. Direktor turističkog ureda može na zahtjev odobriti besplatan ulaz za grupe od posebnog interesa za Grad Slunj.
 20. Ova pravila se primjenjuju od 01. siječnja 2021. godine.

Predsjednik Turističkog vijeća
Jure Katić

Cjenik

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SLUNJA
ULICA BRAĆE RADIĆ 7, SLUNJ
IBAN: HR7224000081190254430, SWIFT BIC: KALCHR2X

 • Pod grupom se smatra organizirani dolazak od minimalno 9 osoba (busevi, mini busevi, kombi).
 • Grupama na navedene cijene odobrava se 5% popusta (uz obaveznu pismenu najavu putem web obrasca).
 • Grupama koje na području grada Slunja imaju dogovorenu ugostiteljsku uslugu (ručak, večera, smještaj, kongres) odobrava se 20% popusta (isključivo organizatoru putovanja koji je naručio i platio navedenu uslugu, uz pismenu potvrdu ugostiteljskog objekta).
 • Ako grupa u pratnji ima vodiča koji posjeduje licencu za Karlovačku županiju, odobrava se 5% popusta uz predočenje vodičke iskaznice.
 • Popuste je moguće zbrajati.
 • Školskim ekskurzijama odobravamo, po grupi, 5 ulaznica gratis za učitelje, profesore i pratitelje.
 • Turistički pratitelji, vodiči i vozači imaju gratis ulaz.
 • Cijena naknade ne uključuje posjete privatnim imanjima.
 • U cijenu je uključen PDV.
 • Cjenik se primjenjuje od 01.01.2021.

NAPOMENA:

 • Za ostvarivanje popusta, predviđen ovim cjenikom, moguće je isključivo najavom putem web obrasca (http://slunj-rastoke.hr/rezervacija/) Turističkoj zajednici grada Slunja minimalno jedan dan prije dolaska (najava treba sadržavati: e-mail pratitelja/vodiča, ime pratitelja/vodiča, kod/naziv/referentni broj, broj i strukturu osoba, koje dodatne usluge koristite, datum i vrijeme dolaska).
 • Pratitelj/vodič je dužan dokazati identitet prilikom preuzimanja ulaznica kako bi najava bila pravovaljana i odobren popust za najavu.
 • Školskim ekskurzijama (osnovna i srednja škola) cijena je fiksna bez mogućnosti ostvarivanja popusta prema cjeniku.
 •  Za odobravanje studentske ili umirovljeničke cijene potrebno je priložiti dokaz o statusu osobe (studentska iskaznica, umirovljenička iskaznica, rooming lista). Umirovljenikom se smatra osoba od 65 godina i više ili osoba koja posjeduje umirovljeničku iskaznicu.
 • Sve troškove bankovnih transakcija snosi agencija/poduzeće/udruga odnosno kupac.
Pravila posjećivanja

Na temelju članka 10. i članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 10. i članka 27. Statuta Turističke zajednice grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 42/2010) i Odluke o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture u naselju Rastoke Turističkoj zajednici grada Slunja (Službeni glasnik Grada Slunja 2/2015) Turističko vijeće na svojoj 4. sjednici održanoj dana 15. srpnja 2020. donosi sljedeća

 

PRAVILA POSJEĆIVANJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU NASELJA RASTOKE

 

 1. Javnu turističku infrastrukturu u naselju Rastoke čine javno prometne površine sljedećih oznaka: k.č.br. 59,1689.1682, 1706, 1751, 1972, te dio 215 (nastavak šetnice od izlaza ispod D1 do mosta sv. Ivana) sve u zk.ul. 34 k.o. Slunj 1.
 2. Svi uključeni subjekti (posjetitelji, djelatnici Turističke zajednice grada Slunja, djelatnici gospodarskih subjekata i ostali) obavezni su  poštivati privatnost posjeda, pravila kulturnog ponašanja i ova pravila.
 3. Naselje Rastoke su dio Značajnog zaštićenog krajobraza rijeke Slunjčice i posjetitelji se moraju pridržavati pravila ponašanja u zaštićenom području prema Zakonu o zaštiti prirode i Javne ustanove „Natura Viva“.
 4. Sve organizirane grupe obavezne su platiti naknadu za korištenje javne turističke infrastrukture (prema cjeniku).
 5. Iznimno od točke 4. ovih Pravila omogućuje se besplatno korištenje javne turističke infrastrukture od /do poduzeća (ulaz 3) grupama posjetitelja koje dolaze radi konzumiranja sljedećih vrsta usluga: usluga jela (ručak, večera), smještaja, kongresa i razgledavanja privatnih posjeda, u suprotnom ako koriste ostalu infrastrukturu obavezni su platiti naknadu prema cjeniku turističke zajednice. Navedene djelatnosti moraju biti registrirane djelatnosti poduzeća sa sjedištem u Rastokama.
 6. Poduzeća sa sjedištem u Rastokama se obvezuju najaviti dolazak grupe posjetitelja  na konzumaciju njihove usluge 24 sata prije dolaska grupe.
 7. Grupe posjetitelja turističku infrastrukturu moraju koristiti isključivo po javnim površinama i po pravcima kretanja koje odredi Turistička zajednica.
 8. Pravci kretanja će biti naznačeni na info kartama koju će svaki gost dobiti plaćanjem naknade.
 9. Posjetitelji zatečeni na bilo kojem djelu turističke infrastrukture su obavezni na traženje djelatnika Turističke zajednice grada Slunja predočiti potvrdu o plaćanju naknade za korištenje turističke infrastrukture .
 10. Iskrcaj/ukrcaj putnika i naplata se vrše na ulazima 1 (kod Lipe) i 3 (na šetnici).
 11. Nakon iskrcaja putnika autobusi su obavezni parkirati na mjesta predviđena Odlukom o parkiranju Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 11/14).
 12. Iznimno za grupe koje koriste usluge poduzeća sa sjedištem u Rastokama obavezan je iskrcaj i ukrcaj putnika na ulazu 3 (na šetnici) nakon iskrcaja autobusi moraju parkirati na mjesta predviđena Odlukom o parkiranju  Grada Slunja (Glasnik Karlovačke županije 11/14).
 13. Grupe posjetitelja mogu turističku infrastrukuturu koristiti najavljeno ili nenajavljeno.
 14. Najave se vrše putem web obrasca www.slunj-rastoke.hr/rezervacija/ .
 15. Grupe ostvaruju popust definiran cjenikom isključivo najavom putem web obrasca.
 16. Grupe koje u pratnji imaju licenciranog vodiča za Karlovačku županiju ostvaruju popust definiran cjenikom.
 17. Grupama koje na području grada Slunja imaju dogovorenu ugostiteljsku uslugu (ručak, večera, smještaj, kongres) odobrava se popust definiran cjenikom (isključivo organizatoru putovanja koji je naručio i platio navedenu uslugu, uz pismenu potvrdu ugostiteljskog objekta u kojem se konzumira usluga).
 18. Cjenik turističke zajednice se odnosi samo na kretanje javnom turističkom infrastrukturom, a sve grupe koje žele konzumirati neku drugu uslugu tu uslugu plaćaju naknadno pružateljima usluge.
 19. Direktor turističkog ureda može na zahtjev odobriti besplatan ulaz za grupe od posebnog interesa za Grad Slunj.
 20. Ova pravila se primjenjuju od 01. siječnja 2021. godine.

Predsjednik Turističkog vijeća
Jure Katić

Info karta